Karin Taube affilierad professor i didaktik

2014-10-21 | Forskning/Samverkan

Karin Taube, professor i didaktik med inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling i skolans tidiga år, kommer att vara affilierad professor vid MDH fram till 31 december 2017. Hennes huvudarbetsgivare är Umeå universitet där hon är senior professor.

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) har uppskattat Karin Taubes insatser som gästprofessor och uppskattar att hon nu, efter rektorsbeslut, kan fortsätta som affilierad professor vid akademin. Hon har i hög grad bidragit till utvecklingen av ämnesdidaktik inom språk-, läs- och skrivutveckling i skolans tidiga år. Hon har varit en viktig kraft i arbetet med att säkra kvaliteten i F-3 och kommer nu fortsätta att medverka i arbetet för att bygga och säkra en god lärarutbildning, i linje med MDH:s forsknings- och utbildningsstrategi.