Karin Röding invald i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin

2015-06-09 | Omvärld

Karin Röding, rektor för MDH, är ny ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). IVA:s mål är att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling i Sverige. Här svarar Karin på några frågor om utnämningen.

IVA grundades 1919 och är därmed världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi. IVA strävar efter att vara till nytta för samhället och att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling. Inom IVA finns 1 300 svenska och utländska ledamöter som beslutsfattare, tillsammans med specialister och forskare från näringsliv, akademi och förvaltning. Kung Carl Gustaf är IVA:s högste beskyddare och deltar aktivt i IVA:s verksamhet.

Hej Karin och grattis!

1. Hur kommer det sig att du blev utvald?

Jag är invald i IVA:s avdelning Utbildning o forskning XI. Jag tror att jag blivit invald tack vare min breda erfarenhet inom dessa områden utifrån olika perspektiv.

 

2. Vad är det som gör att du tackade jag till uppdraget?

Det är både hedrande och roligt med möjlighet att komma med i nya nätverk. Sen tror jag att jag har något att tillföra.

3. Vad i IVA:s arbete anser du vara viktigast?

Det är en viktig mötesplats där representanter från olika verksamheter och sektorer möts. Vi har alltför få sådana gränsöverskridande mötesplatser i Sverige. Dessa behövs för att påverka samhällsutvecklingen i en gynnsam riktning.

4. Vilka frågor kommer du driva inom IVA?

Den högre utbildningens betydelse för Sveriges innovationssystem och högskolornas betydelse i detta. Jag kommer också att tydliggöra att excellent forskning bedrivs även utanför de gamla universiteten.