Karin Röding i Almedalen

2011-07-07 | Forskning/Samverkan

Karin Röding tog ordet i Almedalsdebatten. Inbjuden av bland andra Vinnova och Teknikförtagen fick högskolans rektor möjlighet att bidra med viktiga perspektiv på dagens forskningspolitik.

Karin Röding har under tre dagar deltagit i ett 15-tal seminarier kring utbildning, forskning och innovation. På några av dessa var hon inbjuden som paneldeltagare, på VINNOVAs arrangemang tillsammans med bland andra statssekreterare Peter Honeth, Peter Holmstedt, vd RISE, Helena Malmqvist, Head of External Research Collaborations, ABB och Stefan Löfven, förbundssekreterare IF Metall.

- Det har varit väldigt värdefullt för högskolan att vara på plats. Våra argument kring forskningspolitiken fick mycket utrymme och kom fram bra i debatterna, säger Karin Röding.

Läs mer om Karin Rödings dagar i Almedalen via Twitter