Jubileumsfirande av förskollärarutbildningen

2014-10-20 | Forskning/Samverkan

Fredag 17 oktober avslutades förskollärarutbildningens jubileumsår med ett särskilt firande. Ett 60-tal personer, lärare och studenter såväl från förskoleseminariets tid till dagens medarbetare och studenter medverkade under dagen.

Förskoleseminariet startade i Västerås hösten 1964 och på plats under dagen var utbildningens förste rektor, Sven-Bertil Magnusson som berättade om de tidiga åren av förskollärarutbildningen. Under dagen presenterades också jubileumsrapporten Tradition och utmaningar av Kerstin Åman. Rapporten redovisar förskollärarutbildningen 50-åriga historia i Västerås och delades ut till de medverkande under dagen, alumner, tidigare och nuvarande medarbetare samt samverkansparter.
– Det blev många fina och givande möten under dagen mellan besökarna. Programmet var också mycket varierat och bjöd på både aktuell forskning, praktiskt förskolepedagogiskt arbete samt tillbakablickar på utbildningens historia, säger Kerstin Åman, lektor i pedagogik, rapportens författare och organisatör av jubileet.

Eva Little, biträdande stadsdirektör i Västerås stad, talade om sina positiva erfarenheter av utbildning och hur värdefull hon anser att förskoleverksamheten och välutbildade förskollärare är för staden. Pia Lindberg, akademichef vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation avslutade dagen med att berätta om dagens utbildning och dess stora popularitet bland sökande. Hon uppskattade också att det nu finns en rapport som samlar alla erfarenheter från utbildningen och gav en väldigt ljus bild av framtiden för förskollärarutbildningen.

Program för dagen

Beställ rapport