Jonas Stier ny professor i sociologi

2012-02-28 | Forskning/Samverkan

Jonas Stier har blivit befordrat till professor i sociologi, med inriktning mot gränsöverskridandets och identitetsskapandets socialpsykologi.

Jonas Stier har nyligen blivit befordrad till professor i sociologi. Detta efter att ha forskat inom det socialpsykologiska området, med fokus på identitetsskapande, gränsöverskridande, kultur och lärande. Jonas är också engagerad i högskolegemensamma frågor och är aktiv i debatten – framförallt kring kvalitetsfrågor.

– Det är oerhört kul att ha blivit befordrad till professor. Det var också fina utlåtanden från de sakkunniga, vilket gläder mig ytterligare, säger Jonas Stier.

Ett område som Jonas forskat inom är interkulturell kommunikation.

– De vanligaste – och farligaste – felen vi ofta begår när det gäller interkulturell kommunikation är att vi först och främst fokuserar för mycket på olikheter, istället för på likheter. Vi utgår också från att det alltid ska uppstå problem, att interkulturella möten alltid är problematiska, berättar Jonas.

– Det är också vanligt att vi tycker vi synd om dem med annan kulturell bakgrund, som att det alltid är bättre att vara svensk i Sverige. Vi har också en benägenhet att bara tro att andra är färgade av sin kultur, men att vi själva inte är det.

Jonas läste sin grundutbildning vid dåvarande Högskolan i Växjö och University of Ottawa i Kanada. 1998 disputerade Jonas i sociologi vid Göteborgs universitet och idag bor han i Västerås med sin fru och två barn. Sedan 2010 är Jonas tjänstledig från Mälardalens högskola och arbetar i stället som gästprofessor i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde.

Som professor kommer Jonas att fortsätta sin forskning inom socialpsykologi.

– Jag har precis avslutat ett pilotprojekt för Landstinget Västmanland där vi undersökt samspelet mellan patienter som ofta anser sig felbehandlade, eller ”rättshaverister”, och myndighetens agerande. Här söker vi just nu pengar för ett fortsatt projekt, berättar Jonas.