”Jobbet som fysioterapeut är otroligt tacksamt”

2018-03-28 | Alumni

Rasmus Bergström tog examen från MDH och fysioterapeutprogrammet i juni 2017. Idag jobbar han på kliniken Fysiocity i Västerås och tycker att det bästa med yrket är att man får chansen att göra så många människor glada.


– Som fysioterapeut jobbar man med att hitta orsaken till en smärta hos patienter och sedan också behandla den. Det kan till exempel ske genom fysisk träning, tejpning eller akupunkturbehandling. Jobbet som fysioterapeut är otroligt tacksamt, eftersom man med små medel kan göra mycket för en patient redan efter två-tre veckor, säger Rasmus Bergström.

Innan Rasmus valde att läsa utbildningen vid MDH jobbade han som personlig tränare på ett gym. Han tycker att det gav en bra erfarenhet i hur man bemöter människor, men även kännedom om vilka övningar som kan vara bra att utöva vid olika sorters skador. Under studietiden rekommenderar han att man skapar goda kontakter på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som ingår i fysioterapeututbildningen.

– Mitt bästa tips är att se till att ha goda referenser eller att ha testat på att ha eget företag när det är dags att söka sitt första jobb. Med hjälp av Idélab vid MDH startade jag mitt eget företag och det underlättade bland annat för att få anställning som vikarie på den etablering jag jobbar på nu, säger Rasmus Bergström.

I utbildningen ingår läran om människans rörelsebeteende i relation till hälsa och ohälsa, utifrån såväl de fysiska förutsättningarna som att människan är en tänkande, kännande och social individ. Man undersöker och analyserar hur individens beteende påverkar kroppens strukturer och funktioner, och hur sjukdom eller skada påverkar beteendet. 

– Den unika beteendemedicinska inriktningen är till stor hjälp i mötet med människor. Det innebär till exempel att om någon har ont i ryggen behöver det inte betyda att något är trasigt fysiskt, utan det kan finnas andra orsaker psyko-socialt och man behöver bland annat undersöka hur patienten upplever, bearbetar och förhåller sig till smärtan. Under utbildningen får man lära sig allt man behöver för att börja arbeta som fysioterapeut, säger Rasmus Bergström.

Som färdigutbildad fysioterapeut kan man arbeta inom kommun, landsting eller offentligt finansierad privatpraktik. Man kan även arbeta inom helt privata företag, företagshälsovård eller friskvård.

– Egentligen blir man aldrig fullärd. Det finns så otroligt mycket att lära sig och det gäller att följa med och hålla koll på nya rön och vetenskap. Utveckling inom branschen är med andra ord oändlig. Och för min del vill jag i framtiden arbeta med ett svenskt landslag, oavsett om det är fotboll, hockey eller OS-truppen. Det är min stora dröm, säger Rasmus Bergström.