Japan nästa när MDH söker fler forskningssamarbeten

2017-09-11 | Forskning/Samverkan Omvärld

Forskarskolan Innofacture, vid MDH, vill utveckla sitt internationella forskningssamarbete. Nu har man riktat in sig på Japan.

Erik .Flores Garcia, doktorand

 - Det är ett land som är framstående inom forskning och tillverkning, internationellt sett och därför vill vi etablera forskningssamarbeten med universitet och företag där, säger Erik Flores Garcia, doktorand vid MDH och en av dem som kommer att representera forskarskolan i Japan.

Just nu befinner sig 16 representanter, bestående av doktorander och forskare från Innofacture, i Tokyo, för att presentera konceptet bakom forskarskolan och den forskning som bedrivs där. Samtidigt kommer man också se närmare på hur forskare och företag drar nytta av varandra i Japan.

- Tanken är att vi genom workshops ska få ta del av varandras forskning och resultat. Vi kommer att besöka tre universitet och flera tillverkningsföretag som Toyota och Mitsubishi. Vi kommer att få träffa forskare som ligger i framkant i Japan, men de får också se vad vi gör i Sverige. På så sätt kan vi lära av varandra, säger Erik Flores Garcia.

Under vistelsen i Japan kommer representanterna från MDH att presentera sina forskningsprojekt inom ämnet produktionsutveckling. Erik Flores Garcia är involverad i ett projekt som sker i samverkan med Volvo Construction Equipment, där han tillsammans med sina kollegor arbetar med att ta fram simuleringsmodeller som kan förutspå olika scenarion.

- Modellerna används av tillverkningsföretag som planerar stora förändringar i produktionen i sina fabriker. Med hjälp av simuleringsmodellerna kan företag få veta vilka konsekvenserna blir redan innan en förändring genomförs och på så sätt utvärdera om förändringarna möter företagens strategiska mål, säger han.

Under vecka 37 går det att följa Erik Flores Garcia och MDH:s besök i Tokyo på Instagram.

 

Forskarskolan Innofacture