Jan Björklund till Mälardalens högskola idag

2010-10-27 | Forskning/Samverkan

I dag onsdag samlas över 100 representanter från landets lärosäten och andra aktörer i utbildningssamhället på Mälardalens högskola i Eskilstuna för den årliga SUHF-konferensen. Jan Björklund, utbildningsminister och vice statsminister med ansvar för högskola och forskning, håller i öppningsanförandet och under sitt besök på MDH passar han även på att träffa högskolans ledning.

I år är Mälardalens högskola värd för den stora SUHF*-konferensen. Under dagen kommer diskussioner föras om hur landets lärosäten kan skapa en innovativ utbildning för en innovativ framtid.

En av konferensdeltagarna är alltså Jan Björklund och vid sitt besök vid Mälardalens högskola kommer han att träffa delar av högskolans ledning för att diskutera högskolans verksamhet och regeringens högskole- och forskningspolitik.

Under konferensen kommer deltagarna bland annat att få ta del av Mälardalens högskolas goda exempel på hur man kombinerar utbildning, forskning och innovation. Genom en kreativ utställning i Centrum för produktrealiserings lokaler kommer exempel från högskolans värld att presenteras och levandegöras.

- I tider när man använder ledord som internationalisering, globalisering, kunskapstriangeln, samverkan och innovation vill vi ägna en konferens åt utbildningens roll i samhället. Vi kommer att diskutera hur kunskapsbyggandet ser ut i samhället, hur akademisk utbildning bidrar och hur relationen akademin - omvärlden skulle kunna utvecklas, säger Ingegerd Palmér, rektor Mälardalens högskola.

* SUHF = Sveriges universitets- och högskoleförbund

Läs mer om SUHF, Sveriges universitets- och högskoleförbund