Invigning av Måsta ängs akademiska vård- och omsorgsboende

2017-01-13 | Forskning/Samverkan

Igår invigdes Måsta ängs akademiska vård- och omsorgsboende. Det är en unik satsning som sker i samverkan mellan akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola (MDH) och Eskilstuna kommuns vård- och omsorgsförvaltning.

 

Syftet med ett akademiskt vård- och omsorgsboende är att skapa en mötesplats för boende, anhöriga, personal, studenter, lärare, forskare, äldre personer och innovatörer inom området äldreomsorg.
– Det ska ge förutsättningar för kompetenshöjning, samproduktion och kvalitetsutveckling i såväl vård- och omsorgsverksamhet som i verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Här skapar vi en verksamhet med intresse att testa och utveckla och där studenter från högskolan får utvecklas och utföra examensarbeten utifrån verksamhetens behov, säger Christine Gustafsson, universitetslektor i vårdvetenskap vid MDH.
 
Vård och omsorg om äldre står inför stora utmaningar. En statlig utredning har visat att kostnader för äldreomsorg förväntas öka med ca 70 procent. Framtidens samhälle behöver vara tillgängligt med närservice, modern hjälpmedelsanvändning, anpassade bostäder och kommunikationer. Så även framtidens vård- och omsorgsboende.
– Det är en spännande satsning som verkligen behövs. Jag och mina kollegor ser fram emot att gå på utbildningar, göra studiebesök och testa nya hjälpmedel inom välfärdsteknik. Bland annat ska vi utvärdera en ny duschkabin med automatisk stol som underlättar förflyttning av de äldre, säger Flor Stella Lopez, undersköterska på Måsta ängs akademiska vård- och omsorgsboende.
 
Måsta ängs akademiska vård- och omsorgsboende är ett långsiktigt samarbete mellan vård- och omsorgsförvaltningen, Eskilstuna kommun och akademin för hälsa vård och välfärd, Mälardalens högskola. Under 2017 kommer en mängd olika insatser att genomföras för att kompetensutveckla medarbetarna och utveckla kvaliteten i verksamheten.