Intresset stort för samverkan inom hälso- och välfärdsteknik

Samverkansprojekt mellan Arenan för hälso- och välfärdsteknik och Regionförbundet Sörmland

2015-01-21 | Forskning/Samverkan

En robotarm som hjälper personer som saknar armfunktioner att äta, larmtjänster för äldre på landsbygden, teknik för att lokalisera personer i inomhusmiljö samt hur en robotkatt påverkar vårdpersonalens arbetsmiljö på ett demensboende i Eskilstuna. Intresset var stort när Arenan för hälso- och välfärdsteknik vid Mälardalens högskola (MDH) och Regionförbundet Sörmland nyligen presenterade fyra samverkansprojekt.

Ett 50-tal personer från bland annat Regionförbundet Sörmland, olika företag i regionen samt från MDH deltog i seminariet som ägde rum vid högskolan i Eskilstuna den 14 januari. 

 

Martin Ekström, forskare vid MDH.

– Projekten handlar om hälso- och välfärdsteknik med användaren i fokus. Vi vill föra samman forskare från MDH med näringsliv och offentlig sektor för att skapa nya idéer, ny kunskap, nya lösningar. Det var glädjande att ta del av de spännande resultaten och se intresset som finns för vår verksamhet, säger Marcus Persson, forskare och projektledare för Arenan för hälso- och välfärdsteknik.

Robotarmen Bestic minskar undernäring

MDH-forskarna Martin Ekström och Ann-Louise Lindborg, presenterade hur äthjälpmedlet Bestic fungerar. Bestic är en robotarm som hjälper personer som har svårt att röra sina armar att äta själva. Forskning pågår nu hur Bestic kan hjälpa till att minska undernäring hos äldre med ätsvårigheter.

– Undernäring är ett stort problem för äldre i Sverige, säger Ann-Louise Lindborg, som även är utvecklings- och produktingenjör vid företag Bestic AB.

Robotkatt förbättrar arbetsmiljön 

 

Marcus Persson, Arenan för hälso- och välfärdsteknik vid MDH.

Marcus Persson, sociolog och forskare vid MDH, berättade om hur en robotkatt påverkar vård- och omsorgspersonalens arbetsmiljö. Tillsammans med Camilla Svanberg, projektassistent, har han under tre månader följt tre anställda på ett demensboende i Eskilstuna, där de har en robotkatt i sin dagliga verksamhet. Robotkatten har visat sig har en lugnande effekt på många av de boende på demensboendet, vilket påverkar arbetsmiljön positivt.

– Vård- och omsorgspersonal är en mycket utsatt grupp, som toppar listan år ut och år in på personal som drabbas av stressrelaterade problem och depression på grund dålig arbetsmiljö. Därför är det viktigt att kunna hitta sätt att förbättra denna, säger Marcus Persson.

Larm som hjälper äldre på landsbygden

Företaget Tjeders – larm och kommunikationssystem deltog i två av projekten. Det ena handlade om larmfunktioner för äldre på landsbygden och presenterades av Anders Wikström, forskare i innovation och design. Det andra om teknik för att lokalisera personer i inomhusmiljö, som MDH-forskaren Magnus Otterskog berättade om.

Samtliga fyra projekt har under 2014 fått samverkansbidrag från Regionförbundet Sörmland i samarbete med Arenan för hälso- och välfärdsteknik vid MDH.

Stort mediaintresse

Även mediaintresset var stort för seminariet och om forskningen som presenterades. Nedan finns ett urval reportage om evenemanget från radio, tv och tidningar.

Nyhetsbrev Regionförbundet Sörmland, januari 2015:

Forskare + företagare = succé 

Forskare_o_foretagare succe_RF_Sormland_Nyhetsbrev.pdf (pdf 811 kB)

Sveriges Radio Sörmland 2015-01-13:

Veckans forskare - Här är robotarmen som hjälper fler att äta själv

Eskilstuna kuriren 2015-01-15:

Stressen minskade med robotkatt

SVT Sörmland 2015-01-14:

Kan en ”ätrobot” användas för att motverka undernäring? Artikel på webb samt filmat inslag 

Sveriges Radio P4 Sörmland 2015-01-14:

Forskare inom hälso- och välfärdsteknik på MDH vill jobba närmare företagen