Internationellt ledande forskare nya hedersdoktorer vid Mälardalens högskola

2011-03-23 | Forskning/Samverkan

2011 års hedersdoktorer vid Mälardalens högskola heter Björn Stigson och Paola Inverardi. De har gjort betydelsefulla insatser inom områdena hållbar utveckling och programvaruteknik.

Om Björn Stigson skriver högskolans fakultetsnämnd att han utses till hedersdoktor för sina ”insatser och ständiga strävan till att stimulera, utforska och dela kunskaper, erfarenheter och ´best practice´ med företag och företagare som strävar efter att positionera sig avseende hållbar utveckling.”

Sedan 1995 är Björn Stigson president i World Business Council for Sustainable Development, WBCSD, i Genève. Det är en global organisation, som under Björns ledning, har utvecklats till en av världens ledande och mest inflytelserika organisationer, som sammanför affärsverksamhet och hållbar utveckling och initierar ett nytänk i affärsverksamheter.

Björn Stigson, som tidigare arbetat på ABB, har haft många kontakter med Västerås och Mälardalens högskola genom årens lopp.

- Det är mycket hedrande att nu bli utsedd till hedersdoktor, inte minst eftersom min son Peter Stigson doktorerade på Mälardalens högskola för ett år sedan, säger Björn och tillägger:

- För mig är detta ett starkt erkännande av det arbete som jag och WBCSD har drivit för att stimulera och stärka näringslivets roll i att skapa en mer hållbar värld.

Om Paola Inverardi, som är verksam vid Universitet i L'Aquila i Italien, skriver fakultetsnämnden bland annat att hon är ”en av de internationellt ledande forskarna inom programvaruteknik” och att hon ”initierat högskolans numera omfattande och djupa samarbete med Universitet i L'Aquila och bidragit väsentligt till viktiga beslut inom både forskning och utbildning på Mälardalens högskola.”

- Jag blev väldigt glad och överraskad när jag fick beskedet om att jag utsetts till hedersdoktor. Jag försöker alltid göra mitt jobb på bästa sätt och att plötsligt få ett sådant här erkännande av vänner och kollegor på Mälardalens högskola känns fantastiskt roligt, kommenterar Paola Inverardi.

Fakultetsnämndens motiveringar i sin helhet

BJÖRN STIGSON: "Björn Stigson utses till hedersdoktor vid Mälardalens högskola för hans insatser och ständiga strävan till att stimulera, utforska och dela kunskaper, erfarenheter och “best practice” med företag och företagare som strävar efter att positionera sig avseende hållbar utveckling.

1995 blev Björn Stigson utsedd att som president för World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), en global och chefsdriven organisation med ca 200 medlemsföretag, hjälpa företag intresserade av hållbar utveckling. Under Björns ledning har World Business Council for Sustainable Development utvecklats till en av världens ledande och mest inflytelserika organisationer som sammanför affärsverksamhet och hållbar utveckling och initierar ett nytänk i affärsverksamheter. World Business Council for Sustainable Development stödjer affärsverksamheter som verkar, utvecklar och växer i en värld som i allt större omfattning styrs av hållbarhetsfrågor.

Dessutom har Björn Stigson aktivt deltagit i rådgivning av styrelser och kommitteer som stödjer kinesiska regeringen, the Dow jones Sustainability Index, Kennedy School of Government vid Harvard University, Clinton Global Initiative och GRI – the Global Reporting Initiative."

PAOLA INVERARDI: "Paola Invererdi är en av de internationellt ledande forskarna inom programvaruteknik. Vid en utvärdering av ACM 2007 utsågs hon till en av de 20 bästa forskarna i världen i området. Hennes publikationslista är imponerande (mer än 150 publikationer, h-index 26). Paola är också mycket aktiv i internationella forskningsnätverk. Hon har varit general- eller program chair för de ledande konferenserna inom programvaruteknik (t.ex. ICSE, ESEC/FSE, ASE). Dessutom är Paola editor eller medlem i editorial board för flera av områdets mest ansedda
tidskrifter.

Paola Invererdi har under flera år varit medlem i Vetenskapsrådets beredningskommitté NT-S datavetenskap. IDT har ett omfattande samarbete med Paola och hon har en viktig roll som rådgivare och partner. Genom Paola Invererdi har vi ett omfattande samarbete inom utbildning och forskning med Universitet i L'Aquila. Hon är vetenskaplig rådgivare för vårt SSF-finansierade strategiska forskningscenter Progress och hjälper oss ofta med förgranskning av våra ansökningar.

Paola Invererdi har initierat vårt numera omfattande och djupa samarbete och har bidragit väsentligt till viktiga beslut inom både forskning och utbildning på MDH. Utöver viktiga insatser för oss har hon en central roll i den pågående återuppbyggnaden av universitetet i L’Aquila efter jordbävningen 2009.”

Fakta hedersdoktorer vid Mälardalens högskola

En hedersdoktor är en person som högskolan på något sätt har kontakt med i sin forskningsverksamhet eller som man gärna vill knyta kontakt med. Hedersdoktorerna utses av fakultetsnämnden, efter förslag från de anställda på högskolan. Hedersdoktorerna promoveras vid högskolans Akademiska högtid i Eskilstuna den 20 maj i år.

Läs mer om högskolans hedersdoktorer