Internationellt fokus för MDH-studenter

2016-06-21 | Utbildning

På MDH står samverkan i fokus. Nyligen kom en grupp studenter hem från Riga där de arbetat med entreprenörskap tillsammans med andra studenter från nordiska och baltiska länder. Syftet med kursen? Att bygga nätverk och få en förståelse för internationellt företagande.

 

MDH har samarbetat med lärosäten i de nordiska länderna sedan 90-talet. Under åren har nätverket breddats och inkluderar nu även de baltiska länderna. Varje år får fyra studenter från MDH:s internationella ekonomprogram möjlighet att gå kursen som ger 7,5 hp. I år deltog andra och tredjeårsstudenter från International Business Management och Internationella marknadsföringsprogrammet.

– Totalt medverkar studenter från åtta olika länder, totalt cirka 30 studenter. Fokus ligger på företagsekonomi och entreprenörskap men huvudsyftet med kursen är att bygga internationella kontaktnät, berättar Magnus Hoppe som är handledare i kursen (FOA215).

Studenterna delas in i grupper med representanter från olika länder i varje grupp. Varje grupp tilldelas ett företag som de får arbeta med vilket mynnar ut i en rapport som de får presentera i värdlandet; i år höll man till i Lettland.

– Det här är en fantastisk möjlighet för våra studenter att träffa människor från andra kulturer och diskutera företagsekonomi. Det ger riktigt bra förståelse för hur det är att samarbeta i en internationell miljö. Kunskaper som de sedan tar med sig i sin vidare karriär.

 

Rekommenderar kursen till andra

Suheir Al-askari, student på International Business Management, var en av kursdeltagarna.

– Vi tillbringade åtta dagar i Riga där vi bland annat fick jobba som konsulter för att lösa olika uppdrag år företag. Det var otroligt värdefullt att jobba tillsammans med internationella studenter samt arbeta för riktiga företag. Det ger en bra erfarenhet inför arbetslivet och jag skulle absolut rekommendera andra studenter att gå den här kursen, säger hon.

Våren 2017 är det dags för nästa kursomgång, men redan senhösten 2016 väljs nästa studentgrupp ut.

Kontakta Magnus Hoppe för mer information.