Internationell konferens om människans förhållande till sin miljö

2017-05-10 | Forskning/Samverkan

Den 4–5 maj arrangerades på MDH en internationell konferens där ledande forskare deltog för att diskutera människans relation till sin omgivande miljö. Hur ska vi till exempel förstå den nya tidsåldern Antropocen, människans tidsålder? Hur kan vi diskutera icke-mänskliga aktörer, såsom robotar, djur, och väderfenomen, som påverkar och blir påverkade av oss?

 

Forskningsinriktningen som diskuterar och studerar dessa frågor utifrån litteratur och andra texter kallas för ekokritik. Ekokritiken är tvärvetenskaplig till sin karaktär och samlar forskare från flera olika fält så som litteraturvetenskap, konstvetenskap, estetik, filmvetenskap, lingvistik, didaktik med mera. Konferensen samlade ett 40-tal ledande forskare inom dessa fält från Sverige, Finland, Italien och USA med syfte att undersöka ekokritiska insatser i Norden.

–Ekokritik är en viktig forskningsinriktning då den uppmärksammar oss på hur människan interagerar med den miljö som trots allt är en förutsättning för hennes fortlevnad, säger Marie Öhman ledare för forskningsgruppen Ekokritiskt forum vid MDH som initierade och organiserade konferensen.

Ekokritiken synliggör därmed frågeställningar som belyser litteraturens betydelse för en hållbar samhällsutveckling.
–Framväxten av den här forskningsinriktningen hör samman med de senaste årtiondenas ökade medvetenhet om människans roll i de klimatförändringar och miljöproblem som den naturvetenskapliga forskningen lyfter fram, säger Marie.

Huvudtalare på konferensen var Steven Hartman, professor i engelska vid Mittuniversitetet och Elena Past, som är professor italienska vid Institutionen för klassiska och moderna språk, litteratur och kulturer, vid Wayne State-universitetet i Detroit, USA.
–  Våra huvudtalare var valda för att kunna ge en bild av såväl ekokritikens historia som dess framtid, och deras föredrag var mycket uppskattade, säger Karin Molander Danielsson, en av de arrangerande forskarna i Ekokritiskt forum vid MDH.

– Konferensen var väldigt givande. Den visade var ekokritiken står i Norden idag och gav exempel på den stora bredd som finns inom forskningsinriktningen.

Mer information om konferensen Ekokritiken i Norden - igår, idag och imorgon

Antropocen - människans tidsålder

Antropocen är namnet på en föreslagen geologisk epok. Den har ingen vedertagen gräns men kan räknas från industriella revolutionen på sent 1700-tal till nutid. Den kan definieras som den tid då människans verksamhet globalt har påverkat jordens klimat och ekosystem, bland annat genom global uppvärmning. Antropocen kan översättas med "människans tidsålder efter grekiskans antropos som betyder människa och cen som betyder ny.