Installationsföreläsning/ master class Lena Hellström-Färnlöf

2013-05-20 | Forskning/Samverkan På campus

Måndagen den 27 maj har du möjlighet att lyssna till en av MDH:s nyinstallerade professorer, Lena Hellström-Färnlöf. Hennes installationsföreläsning/master class har titeln Sångarens förlustelser och vedermödor.

Ur innehållet: "Artisten jobbar för att beröra sin publik med olika konstnärligmedel. Ur vissa aspekter kan sångaren jämföras med en elitidrottsman där det dagliga övandet är idrottarens träning och konserten blir idrottarens tävling. Att vara på topp och prestera optimalt i en komplex helhet kräver förberedelser och en väl utvecklad simultan- förmåga. I skapandet finns vissa förtecken angivna, men den konstnärliga processen kräver stor kreativitet, mod och kunskap för att omvandla notbild och text till ett berörande framträdande."

I sin installationsföreläsning och den efterföljande master classen behandlar Lena Hellström-Färnlöf sångaren, pedagogen och studenten ur olika perspektiv.

Tid: Måndag 27 maj kl. 19.00

Plats: Rikssalen, Västerås slott