Installation av professor i hälsoteknik

Välkommen till Maria Lindéns installationsföreläsning

2015-04-21 | Forskning/Samverkan

Arenan för hälso- och välfärdsteknik vill uppmärksamma installationen av MDH:s första professor i hälsoteknik, samt bjuda in till installationsföreläsning av Maria Lindén, professor i hälsoteknik med inriktning medicintekniska sensorsystem.

 

 

Maria Lindén har varit en av de drivande i arbetet med att utveckla hälsoteknik vid MDH. Hon var med och lade grunden för Arenan för hälso- och välfärdsteknik  och leder högskolans forskningsprofil  ESS-H (Inbyggda Sensorsystem för Hälsa .

Professor Maria Lindén är en av talarna i det första spåret ”För en smartare framtid med teknikens hjälp” vid installationsföreläsningarna torsdagen den 23 april, kl 09.30-10.30, Sal Beta, MDH i Västerås.

Kort sammanfattning av Maria Lindéns föredrag:

Hälsoteknik – ny teknik som stöd i hemmet

Ny teknik, i form av bärbara sensorer och kommunikation via datorer och mobiltelefoner innebär nya möjligheter att utveckla tekniken som stöd i hemmet, t ex för att följa hälsotillståndet. Genom ny teknik kan ett antal hälsoparametrar regelbundet följas, och det går att tidigt finna avvikelser och sätta in åtgärder. Det ger också en ökad trygghet, då mobilen kan samla ihop information från sensorer och skicka ett alarm om det behövs, exempelvis om en person faller. Det är också möjligt att ge feedback till personen om hälsoläget, eller att ge tips och uppmuntran till ett hälsosammare agerande.

Läs mer om Maria Lindén och hennes forskning