Inspirationsdag om social hållbarhet

2015-05-19 | Forskning/Samverkan På campus

Den 26 maj arrangeras en inspirationsdag om social hållbarhet. Tre framstående inspiratörer delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter av social hållbarhet. En möjlighet att ta del av intressant forskning, praktik och goda exempel om att arbeta utifrån perspektivet social hållbarhet.

Kort om inspiratörerna:

Helena Holmberg. Konsult med mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete i utsatta stadsdelar. Verksamhetsdén är att blåsa liv i och utveckla stagnerande områden genom att bygga upp långsiktiga och strategiska partnerskap mellan privata och offentliga aktörer.

Joakim Forsemalm. Fil. dr. i etnologi och verksam som praktiker och forskare vid Radars arkitektur och planering i Göteborg. Forskar om utvecklingen av stationssamhällen, sociala innovationer och e-governance.

Stig Westerdahl. Docent i företagsekonomi och verksam som universitetslektor vid Institutionen för Urbana Studier, Malmö högskola. Han ställer sig frågan: Vilken roll spelar fastighetsföretagen, särskilt de kommunala bostadsbolagen för samhälleliga ambitioner om social hållbarhet?

Peter Dobers. Professor i företagsekonomi, inriktning hållbar utveckling, vid MDH. Även delprocessledare för samverkansområdet Hållbar samhällsutveckling inom Samhällskontraktet vid MDH.

Inspirationsdagen arrangeras av samverkansområdet Hållbar samhällsutveckling (HSU) inom Samhällskontraktet vid MDH.