Innovativ vård – och sjuksköterskor som entreprenörer

2011-10-10 | Forskning/Samverkan

Den 10-11 oktober kastar Mälarbåten loss igen och Mälardalens högskola medverkar bland annat med ett seminarium om innovationer i vård och omsorg.

Mälarbåten är en årlig mötesplats för kontakter, affärer och regionalt samarbete inom Mälardalen. Eventet pågår under två dagar och börjar som en mässa på Karlsgatan 2, Västerås den 10 oktober kl 14-16.30. Det fortsätter sedan ombord på ett kryssningsfartyg med seminarier, speed meeting och föreläsningar.

Mälardalens högskola deltar bland annat med spetsforskningsprojektet Samhällskontraktet som arrangerar ett seminarium om innovationer i vård och omsorg, i samverkan med FoU Sörmland och Västmanlands Kommuner och Landsting. Seminariet kommer att belysa hur ett innovativt klimat tillsammans med ett entreprenöriellt förhållningssätt främjar kvalitets- och verksamhetsutveckling i vården och omsorgen. Vid seminariet presenteras bland annat en färsk kartläggning av innovationssystemet för vård och omsorg i Västmanland och Sörmland - projektet EIVOR. Katrineholms kommun redovisar hur de framgångsrikt jobbat med innovationsarbete bland personalen på ett äldreboende. Mälardalens högskola kommer att berätta om arbetet med att få in entreprenörskap i vårdutbildningarna.

Seminariet hålls på båten, men Samhällskontraktet finns på plats på mässtorget för att berätta och svara på frågor om vårdinnovationer och satsningen på sjuksköterskor som entreprenörer. Man har också möjlighet att få träffa robotsälen Paro!

Mälardalens högskola medverkar dessutom med
- Uppdragsutbildning – kompetensutveckling på vetenskaplig grund
- Karriärtorget – mötesplatsen mellan studenter och arbetsliv
- Tillväxtmotorn – lärande nätverk för småföretagare under ledning av högskolan