Innovationstävling ska ge Västerås stad och Eskilstuna kommun lysande lösningar

2014-03-03 | Forskning/Samverkan

Mälardalens högskola söker tillsammans med Västerås stad och Eskilstuna kommun innovativa och klimatsmarta lösningar på aktuella utmaningar och behov. För att hitta dessa lösningar utlyser de tre parterna innovationstävlingen LYS inom klimateffektiv teknik. Vinnarna får testa sina produkter eller prototyper i testbäddar hos de båda kommunerna. Testerna sker i samarbete med forskare från forskningsprofilen Future Energy vid Mälardalens högskola.

 

Innovationstävlingen LYS riktar sig till företag som på olika sätt arbetar med  klimateffektiv teknik och har fyra tävlingskategorier:

  • klimatsmart utomhusbelysning
  • klimatsmart inomhusbelysning
  • klimatsmart solavskärmning och
  • visualisering av energianvändning.

– En innovationstävling av detta slag ger vinster för alla parter. De båda kommunerna får lösningar på sina behov och problem, företagen som deltar i tävlingen får möjlighet att testa sina lösningar och prototyper och högskolan får möjlighet till framtida forskningssamarbeten. Dessutom bidrar högskolan med ny kunskap till företagen utifrån den senaste forskningen på området, säger Linda-Marie Ullermo, projektledare för LYS.

Behoven finns i alla svenska kommuner - och internationellt

– Behoven är inte unika för Eskilstuna kommun eller Västerås stad, utan liknande behov finns i alla svenska kommuner – och även internationellt. Hur kan exempelvis fönster, parkeringar och väntkurer av olika slag på ett estetiskt tilltalande sätt avskärmas från solljus – samtidigt som solljuset kan omvandlas till energi och kanske även användas för belysning? Eller hur kan vi styra utomhusbelysning på vägar och cykelbanor på ett effektivt och flexibelt sätt - ända ner på enskild armaturnivå? Ett annat exempel är hur vi på ett klimatsmart sätt kan ljussätta kontorsrum med annan teknik än lysrör, säger Per Ekstorm, projektledare inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna kommun.

Priset är tester i testbäddsmiljö med hjälp av forskare

Tävlingen pågår under perioden 4 mars till 22 april. En jury med expertis inom området klimateffektiv teknik utser de bästa bidragen. De vinnande lösningarna eller produkterna ska ha en innovationshöjd som är så pass tekniskt mogen att de kan testas i kommunernas testbäddsmiljöer. Testerna sker i samarbete med forskare från forskningsprofilen Future Energy vid MDH. Efter testerna i testbäddarna sker en utvärdering. Därefter hjälper Sustainable Business Mälardalen (Susbiz) företagen med att ta fram en affärsutvecklings- och finansieringsplan.

Samarbete mellan flera arrangörer

Innovationstävlingen LYS inom klimateffektiv teknik arrangeras av Samhällskontraktet, ett avtal om fördjupad samverkan mellan Mälardalens högskola, Västerås stad och Eskilstuna kommun. I samarbetet ingår även forskningsprofilen Future Energy vid högskolan, Idélab och samverkansplattformen Sustainable Business Mälardalen (Susbiz). Tävlingen finansieras av parterna och med medel från VINNOVA.

För mer information om LYS innovationstävling inom klimateffektiv teknik:
www.mdh.se/aktuellt/lys

Följ LYS på Facebook!
www.facebook.com/lysinnovationstavling