Industriell produktion – så får produkter liv, från idé till butik

2012-09-26 | Forskning/Samverkan

Under Forskarfredag på fredag 28 september kommer Monica Bellgran, professor inom produktionsutveckling, att prata om produktion i Sverige.

– Jag kommer att börja med att ge en historisk bakgrund till den industriella produktionen i Sverige. Jag kommer sedan att prata om vikten av produktion och kort berätta om vår produktionsforskning vid MDH, säger Monica Bellgran.

Ett av Monica Bellgrans forskningsprojekt heter Green Production Systems och handlar om hur företag kan arbeta mer miljövänligt i produktionen genom nya metoder. De nya metoderna gör det möjligt att sänka utsläppen och minska energianvändningen.

– Inom forskningsprojektet Green Production Systems har vi bland annat tagit fram ett enkelt miljöförbättringsverktyg som kan integreras i företagets befintliga ledningssystem, säger Monica Bellgran. Det är ett bra exempel på hur vi omsätter ny kunskap till praktiska metoder som industrin kan använda.

Monica Bellgran är forskningsledare på avdelningen för Produktrealisering som är en av tre avdelningar vid MDHs campus i Eskilstuna, Akademin för innovation, produktion och teknik. Forskningen handlar framför allt om olika aspekter på industriell produktion men också gränssnittet mot effektiv och innovativ framtagning av produkter. Området är unikt inom den akademiska världen genom samlingen av ämnen, kulturer, kompetenser och perspektiv och har många års erfarenhet av samarbeten med det lokala och globala näringslivet. Målet är att ge stöd till näringslivet att realisera fler idéer och effektivisera utvecklingsarbetet av nya produktionssystem och fabriker. En ny industriforskarskola, Innofacture med 15 doktorander har nyligen startat, och avdelningen är aktiv inom Mälardalen Industrial technology Center, MITC. Avdelningen för Produktrealisering samarbetar även med KTH och Swerea i den strategiska forskningssatsningen XPRES inom produktionsteknik, Sverige.

 

Mer information om Monica

Monica Bellgran är professor inom produktionsutveckling vid Mälardalens högskola sedan 2012. Hon disputerade vid Linköpings universitet år 1998 och har sedan dess bland annat arbetat som lektor och proprefekt vid Mittuniversitetet, produktionsteknisk chef på Volvo CE Component divisionen i Eskilstuna samt produktionsteknisk direktör på Haldex AB. Se även:

Forskningsprojekt vid MDH bidrar till miljövänlig produktion

MDH och KTH i forskningssamarbete inom produktionsteknik

Mångmiljonsatsning vid MDH stärker svensk tillverkningsindustri