Idétävling: Gör verklighet av din forskning

2013-10-04 | Forskning/Samverkan

Tävla med dina forskningsresultat i Idélabs årliga idétävling. I år finns nämligen en tävlingskategori – Nyttiggörande av forskningsresultat - specifikt för dig som är doktorand eller forskare vid MDH. Sista dag för att lämna in ditt bidrag är den 30 oktober.

Varje år arrangerar Idélab en idétävling, öppen för alla medarbetare och studenter vid MDH. I årets idétävling finns en tävlingskategori specifikt för dig som är doktorand eller forskare vid MDH. För att kunna vara med i tävlingen ska du beskriva hur dina forskningsresultat ska omsättas i praktiken. Vinsten är två månaders aktivt arbete med realisering av ditt projekt i samarbete med affärsutvecklare vid Idélab.

Läs mer om Idétävlingen och anmäl dig här.

Under tävlingsperioden har du också möjlighet att när som helst boka möte med Idélab för att ställa frågor och bolla dina idéer.

Idélabs forskarspår
Vet du förresten om att Idélab har ett forskarspår där du som individ eller ni som forskarteam får skräddarsydd hjälp för att sprida sina forskningsresultat genom samverkan, nyttiggörande eller kommersialisering? Att ta hjälp av Idélab kostar ingenting utan är en service som Mälardalens högskola erbjuder sina forskare, medarbetare och studenter.

Läs mer om Idélabs forskarspår här.