Hotbild mot Rudbeckianska gymnasiet i Västerås

2015-11-04 | Omvärld

Tentamina genomförs som planerat vid Rudbeckianska då ingen förhöjd hotbild föreligger enligt polisen.

Idag har Rudbeckianska gymnasiet i Västerås mottagit ett hot. Polisen är på skolan och har gjort bedömningen att det inte föreligger en förhöjd hotbild. Lektionerna kommer därför att fortgå som vanligt. De studenter vid MDH som har tentamen på Rudbeckianska gymnasiet idag kommer därför att genomföra dem som planerat.