Hon utvecklar hållbara och friska kontor

2017-06-01 | Forskning/Samverkan

Susanna Toivanen är ny professor i sociologi vid MDH och bedriver forskning inom arbetsmiljö och hälsa. Just nu undersöker hon vilka utmaningar framtidens arbetsplatser ställs inför i förhållande till globalisering, klimat, teknisk utveckling och organisering av arbete.

– Jag vill ta reda på hur vi kommer att arbeta i framtiden, vilka arbetsformer som kommer att dominera och vilka trender som formar framtidens arbetsplatser. Vi vet att arbetskraften till en större andel kommer att bestå av äldre och utlandsfödda, och att skillnader i kvinnors och mäns arbetslivsdeltagande jämnas ut, säger Susanna Toivanen.

Susanna Toivanen kommer närmast från Stockholms universitet där hon varit anställd som docent i sociologi. Andra forskningsområden som intresserar henne är ojämlikhet i hälsa i den arbetande befolkningen, hur lön och arbetsmiljöbelastningar bidrar till skillnader i hälsa mellan olika grupper på arbetsmarknaden. Bland annat handlar ett av hennes pågående projekt om småföretagares arbetsförhållanden och hälsa.

– Arbete utgör en stor del av våra liv och är i ständig förändring. Exempelvis kommer digitaliseringen att påverka vårt sätt att kontorsarbeta, den fasta tillsvidareanställningen är inte längre en självklarhet och utomhuskontorsjobb visar sig ge goda hälsoeffekter. Det gäller att identifiera möjligheter och utmaningar, hitta sätt att stödja och rusta alla arbetstagare samt att utveckla nya arbetssätt. Därför behövs mer kunskap. Det unika med min forskning är att jag lyfter blicken, tittar långt fram och samtidigt har ett starkt hållbarhetstänk, säger Susanna Toivanen.

Förutom att Susanna Toivanen är aktiv inom arbetslivsforskning är hon också engagerad i olika forskningsråd och stora nätverk nationellt och internationellt. Hon samarbetar bland annat i hälsoprojekt med forskare från Brasilien. Det var tack vare den spännande beskrivningen av professorstjänsten och högskolans starka samverkansprofil som gjorde att hon sökte sig till MDH.

– Jag kunde helt enkelt inte låta bli. Det är en stimulerande miljö och forskningen görs nära och i samverkan med det omgivande samhället. Det är positivt eftersom arbetet vi gör här kommer till värde och nytta för människor och företag. Jag ser fram emot att bygga och utveckla forskningen inom arbetslivsvetenskap vid MDH och hoppas att många vill hänga med på det tåget, säger Susanna Toivanen.

Om Susanna Toivanen

Ålder: 55 år.
Bor: Stockholm.
Familj: Stor och brokig.
När jag inte forskar… så dansar och yogar jag. Jag älskar djur och natur och djurfrågor står mig varmt om hjärtat. 
Favoritförfattare: Jorge Amado, Gabriel Garcia Marquez, Isabel Allende, Clarice Lispector, och flera andra latinamerikanska författare.
Favoritfilm: Brasilianska och latinamerikanska filmer.