Holländskt lärosäte gott exempel på hur intern samproduktion kan främjas

2015-11-06 | Student På campus

Onsdag den 4 november var styrgruppen för campus Eskilstuna förstärkt med bland annat fackliga representanter, huvudskyddsombudet, personalchef och fastighetschef på studiebesök på Amsterdam University of Applied Sciences.

Det holländska lärosätet har nyligen flyttat in i ett nytt campus baserat på aktivitetsbaserat lärande och arbetssätt. MDH-delegationen samlades efter visningen och alla 15 personer uppmanades att med ett ord sammanfatta sina uttryck och dessa var bland annat: framtid, samarbete, möten, inredning, kreativitet och utsikt.

I sin blogg skriver Karin Röding, rektor, bland annat:

”Vår ciceron som var både lärare och internationell koordinator hade varit skeptisk från början med detta sätt att arbeta särskilt eftersom hon var orolig för distraherande ljud; hon hade dock på kort tid sett fördelarna bland annat att det var lättare med kontakt inom och mellan olika grupper. Samproduktionen internt underlättades betydligt!”

”Det känns bra att den utökade styrgruppen och de fackliga representanterna nu har en gemensam upplevelse av detta positiva holländska exempel.”