Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd

2017-08-28 | Omvärld

I april kom domen från Svea hovrätt i frågan om den avgiftsbelagda student som kräver studieavgiften tillbaka från MDH. Högskolan valde att överklaga domen till Högsta domstolen som nu har gett fallet prövningstillstånd.

– Nu kommer både MDH, den enskilda studenten och alla avgiftsbelagda studenter och lärosäten som tar emot dem att få ett slutgiltigt besked och prejudikat. Det har varit oklart hur lärosäten ska hantera frågor om återbetalning sedan regeringen införde studieavgifter för internationella studenter år 2011, säger Ann Cederberg, förvaltningschef vid MDH. Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) står också bakom överklagandet som nu fått prövningstillstånd i Högsta domstolen.  

Svea hovrätt menade i sin dom, precis som Västmanlands tingsrätt, att det fanns ett ömsesidigt förpliktigande avtal mellan den avgiftsbelagda studenten och högskolan. Men hovrätten ansåg, till skillnad från tingsrätten, att då studenten har kunnat tillgodogöra sig ett antal högskolepoäng och har deltagit i fyra terminers utbildning, så ska MDH inte betala tillbaka hela, utan halva studieavgiften till studenten. Ett av hovrättsråden reserverade sig dessutom och ansåg inte att högskolan skulle återbetala avgiften över huvud taget.  

Därför överklagade MDH till Högsta domstolen 

MDH valde att överklaga till Högsta domstolen för att högskolesektorn ska få ett prejudikat i frågan om att det föreligger ett civilrättsligt avtal mellan en avgiftsbetalande student och ett statligt lärosäte. Detta är viktigt både för studenterna och alla statliga lärosäten.  

Högskolesektorn vill också veta om en utvärdering av en statlig tillsynsmyndighet som Universitetskanslersämbetet, kan användas som bevis för att det finns ett konkret fel i ett utbildningsprogram.  

Högskolesektorn behöver dessutom få svar på frågan kring hur ett civilrättsligt avtal påverkar lärosätets möjligheter att vidta rättelser genom åtgärder för att rätta till eventuella brister i en utbildning.  

Om kandidatexamen i matematik 

Den i domen aktuella kandidatexamen i matematik fick våren 2015 omdömet hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Det betyder att den och alla andra utbildningar som utvärderats av UKÄ vid MDH idag har omdömet hög eller mycket hög kvalitet.