Högskolestyrelsen föreslår Paul Pettersson till ny rektor för MDH

2016-06-15 | Omvärld På campus

Högskolestyrelsen har nu fattat beslut om att föreslå Paul Pettersson till ny rektor för MDH. Det är regeringen som rent formellt utser rektor och det slutgiltiga beslutet kommer troligen att tas efter sommaren.

 

 

Paul Pettersson är sedan januari i år vikarierande rektor och sedan 2012 prorektor vid MDH. Han är även professor i realtidssystem med inriktning mot modellering och verifiering vid akademin för innovation, design och teknik på MDH. Han har en magisterexamen i datavetenskap från Uppsala universitet och disputerade i datorteknik vid samma lärosäte 1999.

– Jag känner mig hedrad och stolt över det förtroende som högskolestyrelsen visar mig genom sitt beslut. Mälardalens högskola är ett profilerat och välskött lärosäte som jag är väl förtrogen med. Jag ser fram emot möjligheten att få leda högskolan som rektor, säger Paul Pettersson.

Liselott Hagberg, högskolestyrelsens ordförande och ordförande i rekryteringskommittén, är nöjd med beslutet.

– Paul Pettersson har en lång erfarenhet och stor kunskap av högskolefrågor. Han är väl insatt i MDH:s möjligheter och utmaningar och har ett brett kontaktnät. Högskolestyrelsen känner sig trygg med valet, säger Liselott Hagberg.