Högre säkerhet och lägre bränsleförbrukning med trådlös kommunikation

2014-11-24 | Forskning/Samverkan

David Rylander forskar för att ta fram operativa förbättringar av säkerhet och produktivitet för bergtäkter och vägbyggen genom trådlös kommunikation och inbyggda realtidssystem. Den 16 december presenterar han sin licentiatuppsats vid ett seminarium på MDH i Västerås.

David Rylander är anställd vid AB Volvo i Göteborg, men även industridoktorand vid ITS-EASY forskarskola på Mälardalens högskola (MDH).
– Jag vill öka effektiviteten, framförallt genom att sänka energi- och bränsleförbrukning, men också minska antalet olyckor vid bergtäkter och vägbyggen, säger David Rylander.

Bergtäkter är de platser där stenkross, makadam, cement och asfalt produceras för att sedan användas i alla typer av byggnationer såsom vägar, tunnlar, broar och byggnader och deras underhåll. Bergtäkter skiljer sig ofta från moderna produktionsanläggningar genom att inte alla aktiviteter och maskiner är styrda mot genomflödet för anläggningen, vilket gör att aktiviteter med överkapacitet genererar kostnader i form av lager och onödig resursåtgång.
– Jag utreder hur så kallad lean produktionsteknik kan användas tillsammans med den senaste utvecklingen av trådlös kommunikation och kontrollsystem för att förbättra produktivitet och säkerhet för bergtäkts och vägarbetssegmentet, säger David Rylander.

I sin licentiatuppsats visar han att bränsleförbrukningen för de maskiner och fordon, som används i bergtäkter och på vägarbeten, kan minska med upp till 42 procent utan att påverka produktionstakten. Det är möjligt om de inbyggda datorer, som finns i de olika maskinerna och fordonen, förses med en relativt ny typ av trådlös kommunikation för ad-hoc nätverk och distribuerad intelligens.

Efter licentiatuppsatsen kommer David Rylander att fortsätta utvecklingen av det inbyggda systemet han konstruerat för att kunna testköra det i ett antal maskiner och fordon under ordinarie verksamhet i en bergtäkt. Därefter ska han utvärdera vilken nytta systemet gör och hur det tas emot av verkliga användare. Informationen ska han använda i sin fortsatta forskning som han hoppas ska resultera i en doktorsavhandling under 2016