Hjälpmedel som underlättar dina studier

2018-01-17 | Student

Nu har du som studerar eller arbetar på Mälardalens högskola möjlighet att ladda ned och installera talsyntes och rättstavningsprogram på din dator. Programmen är tillgängliga via din dator och är enkla att använda.

Magdalena Tillenius, student på MDH, tycker att programmet TorTalk för talsyntes har varit till stor hjälp i studierna.

– Jag tycker att det underlättar att istället för att läsa själv, kunna få texten uppläst. En bra funktion är att det går att ändra hastigheten på uppläsningen. Det gör att jag kan snabbspola passager och lyssna mer noga på det som är relevant för mig.  

Var det svårt att installera programmet och att börja använda det?

– Nej, det var enkelt om man följer instruktionerna. Jag tycker att programmen i allmänhet är väldigt användarvänliga och bra. Det är ju såklart så att personer med till exempel dyslexi, som jag har, har särskilt stor nytta av programmen, men jag kan tänkta mig att många, både studenter och medarbetare på MDH skulle kunna ha stor nytta av dem.

Information om programmen

TorTalk

Talsyntesen TorTalk gör att du kan lyssna på all text på din datorskärm. TorTalk är ett hjälpmedel för dig som behöver läs- och skrivstöd, som har ett annat modersmål än svenska eller för dig som lär dig bättre när du lyssnar på en text. Markera texten och tryck på play, så läser TorTalk upp texten. Du kan välja mellan runt 60 olika röster och 20 olika språk. Se en instruktionsfilm.

 

Stava Rex

Stava Rex är ett rättstavningsprogram på svenska. Programmet är speciellt framtaget för personer med olika läs- och skrivsvårigheter men kan användas av alla som ibland behöver extra språkstöd. Stava Rex kan rätta grava stavfel, tipsa om lättförväxlade ord och ge stöd för grammatik- och uttrycksfel. Se en instruktionsfilm.

 

SpellRight

SpellRight är ett rättstavningsprogram på engelska. Programmet är utvecklat för att användas av personer som har engelska som andraspråk och av personer med läs- och skrivsvårigheter. Det rättar engelska stavfel och grammatikfel, exempelvis grava stavfel som svensktalande personer ofta gör på engelska. Programmet kan även rätta lättförväxlade ord och har en grammatikkontroll som kan hjälpa dig att rätta vanliga ”svengelska” felskrivningar. Se en instruktionsfilm.


Ladda ned programmen

Detta gäller för MDH datorer

För PC:Klicka på Windowsflaggan – Alla program - Microsoft System Center - Software Center.Markera programmet du vill installera och klicka på knappen Install.

För MAC:Klicka på Self Service, finns placerad i Docken eller under program.Klicka på Install för programmet som du vill ha installerat.

För dig som är student och villa ladda ner program så hittar du all information här