Hello People – Sommarpraktik inom hälsa för gymnasiekillar

2011-06-16 | Forskning/Samverkan

I måndags, den 13 juni, anlände 25 gymnasiekillar för att påbörja sin sommarpraktik inom hälsa, vård och välfärd på Mälardalens högskola. Under fyra sommarveckor får dessa killar möjlighet att skaffa sig kunskap om vad en sjuksköterska, sjukgymnast, folkhälsovetare och socionom arbetar med och få information dessa utbildningar.

Praktiken/kursen är ett nytt samarbete mellan Västerås stad och Mälardalens högskola.

Syftet är att få fler killar blir nyfikna på, och eventuellt välja, en otraditionell utbildning vilket bryter normer och invanda genusmönster. Alla programmen bidrar med föreläsningar, praktiskt arbete och spännande möten med arbetslivet i form av studiebesök och projektarbete. Sommarkursen är i form av en sommaranställning med lön från Västerås stad.

Att bryta könsnormer när det gäller utbildningsval

På initiativ av högskolans jämställdhetshandläggare Torbjörn Messing, startades Hello People – sommarpraktik inom hälsa, vård och välfärd för gymnasiekillar. Högskolan hade fått ökade krav på sig att få fler killar att välja otraditionella utbildningar. Högskolans dåvarande styrelseordförande Maria Wetterstrand påpekade att detta inte dög. Hon krävde mer resultat.

- Detta är ganska unikt, påpekar Torbjörn Messing, jämställdhetshandläggare. Det känns väldigt bra att även killar väljer otraditionellt. De är modiga som vågar bryta invanda normer, fortsätter Torbjörn Messing.

Vad anser killarna då?
- Det ger vidgade vyer, framhåller Andreas Stenberg.
- Och det är inte kvinnligt, fyller Gabi Marrouchi i.

Ansvarig för kursen/praktiken är Charlotta Thunborg, forskningsassistent inom sjukgymnastik på högskolan, och till sin hjälp har hon Joachim Wallin, nyutexaminerad folkhälsovetare.
- Inspirerande, svarar Joachim Wallin på frågan om vad han tycker om sitt uppdrag.
- Här bryter vi ny mark. Det är fascinerande och utmanande, menar Charlotta Thunborg. Och killarna är nyfikna och ställer mycket frågor.

Praktikens upplägg och innehåll

I Hello People ingår praktiska moment varvat med korta teoretiska inslag. I de praktiska elementen har killarna möjlighet att lära sig att t.ex. mäta blodtryck och utföra enklare omvårdnadsåtgärder. Alla programmen bidrar med föreläsningar, praktiskt arbete och spännande möten med arbetslivet i form av studiebesök och projektarbete.

Ett projektarbete löper under praktiktiden där killarna i grupper ska ta fram genomarbetat förslag på hur eleverna i årskurs 6 på S:t Ilians Skola i Västerås ska bli mer fysiskt aktiva. Det vinnande upplägget kommer sedan att genomföras för sexorna under hösttermin.

I morgon fredag blir det gemensam dag med Hello World - sommarpraktik inom kommunikation, design och programmering för gymnasietjejer.

 

Vill du veta mer?

Besök gärna Hello Peoples Facebooksida:

Hello People MDH

Eller kontakta Charlotta Thunborg:

Charlotta Thunborg, kursansvarig

Information om Hello World - sommarpraktik inom kommunikation, design och programmering för tjejer