Hello People, sommarpraktik för jämställdhet

2012-07-03 | Forskning/Samverkan

För andra året i rad anordnade Mälardalens högskola och Västerås stad sommarpraktiken Hello People för gymnasiekillar. Tidigare har praktiken koncentrerat sig på vårdrelaterade program, men i år var även förskollärarprogrammet med. Eftersom programmen som är med är utvalda ur ett genusperspektiv passade även förskollärarprogrammet in.

Syftet med sommarpraktiken är att deltagarna ska få insyn i de kvinnodominerade yrkena och bli medvetna om de normer och värderingar vi har i samhället. Det handlar om att skapa jämställdhet. Även om syftet också är att hitta dem som är intresserade av något av yrkena, för praktiken med sig många andra positiva aspekter.

- Att killarna får kunskaper om och förståelse för de olika yrkesrollerna är en stor vinst även om de inte väljer att läsa till förskollärare. De kan dela med sig av sina insikter och bidra till att sprida kunskap till sina kamrater, säger Pernilla Kallberg som är universitetsadjunkt vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation på Mälardalens högskola och en av de ansvariga för förskollärarprogrammets del i sommarpraktiken.

Sommarpraktiken är fyra veckor och deltagarna får lön från Västerås kommun.

- Jag tycker att det är ett ganska bra sommarjobb, man blir lite insatt i olika yrken man skulle kunna söka till. Det var också bra att bara killar kunde söka, eftersom det är så kvinnodominerade yrken, säger Marlon Escobar som går Samhällsprogrammet på Widénska gymnasiet i Västerås.

De fyra veckorna delas upp på fem olika yrken och på machofabriken som också är en del av praktiken. Det innebär att bara två dagar vigs åt förskollärarprogrammet. I år inleddes de med förskolans historia, för att sedan med utgångspunkt i deltagarnas kunskaper och frågor gå vidare på förskolans organisation, yrkesrollen och uppdraget. Efter det gjordes ett besök på en förskola som sedan följdes upp med en konkret diskussion om utbildningen, exempelvis varför utbildningen är så lång, vad den innehåller och varför män behövs i yrkesrollen.

- Från början hade killarna svårt att skilja mellan förskola och förskoleklass och förstod inte hur man kunde behöva tre och ett halvt år för att lära sig att ”leka”, men sedan insåg de vilka kunskaper man behöver i yrket. Vi vet ju inte varför killarna har valt att göra sommarpraktiken, men de är mer intresserade och aktiva än jag trodde och jag kan absolut rekommendera fler lärosäten att följa vårt exempel, säger Pernilla.

Deltagarna själva tycker bäst om de praktiska delarna av sommarpraktiken och föredrar naturligtvis de delar som berör just deras drömyrke, men praktiken har även väckt nya tankar och funderingar.

Hossein Mahallatian, som ska börja sista året på Naturvetenskapliga programmet på Jensen gymnasium i Västerås, har länge varit intresserad av vård och vill gärna bli läkare, men efter besöket på förskolan har han hittat ett alternativt yrke.

- Jag skulle kunna tänka mig att bli förskollärare, det är fortfarande ett vårdande yrke. Det var fascinerande att se hur personalen på förskolan bemötte barnen och den vägledning de gav barnen var underbar! säger Hossein.

Under sista veckan av sommarpraktiken kommer deltagarna att redovisa de projekt de har arbetat med och delta i en utvärdering. Vad de gör under resten av sommaren vet vi inte, men det finns chans att några av dem får prova på att jobba på förskola. Många av dem skrev nämligen upp sig på sommarvikarie-listan på den förskola de besökte.

Faktaruta
Matchofabriken

Ett verktyg i för ökad jämställdhet och för förebyggande arbete mot våld, med fokus på hur sociala normer för manlighet kan ifrågasättas och förändras.

Deltagare 25 stycken gymnasieelever, bara killar.
Hello World Ett systerprojekt till Hello People – det är sommarpraktik för gymnasietjejer för att öka intresset för teknik bland tjejer.