Hårt tryck på MDH:s utbildningar

2018-12-14 | Utbildning

Till vårens kurser och program är 16 913 antagna jämfört med 12 091 antagna till våren 2018.

Ökningen beror delvis på ändrade administrativa rutiner eftersom fler programstudenter än tidigare gör sin anmälan till kurser inom program via antagning.se.

Programmen med flest förstahandssökanden är förskollärarprogrammet, socionomprogrammet samt beteendevetenskapliga programmet.

www.antagning.se kan anmälningar till program och kurser som är öppna eller kommer att öppna för sen anmälan fortfarande göras. Sista svarsdag är den 17 december och antagningsbeskeden efter urval 2 publiceras den 20 december.