Här storsatsas det på internationell studentrekrytering

2018-11-29 | Utbildning Student På campus

Intresset för att plugga på MDH på den internationella marknaden är stort och antalet internationella studenter som söker till högskolan ökar. På akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) väljer man att storsatsa på internationell studentrekrytering och gör bland annat insatser i Indonesien, Thailand, Mexiko, Nederländerna och Tyskland.

Pablo Camacho Sanhueza är internationaliseringssamordnare på akademin och arbetar varje dag för att få fler internationella studenter att upptäcka MDH.

– Internationell studentrekrytering är jätteviktig för oss. Det är nämligen ett bra sätt att berika och höja kvaliteten på våra egna utbildningar. Studenter från andra länder har erfarenheter från andra kulturer och kommer med nya perspektiv och insikter och det utvecklar vår verksamhet, säger han och tillägger att det på EST finns tre program som ges på engelska: kandidatprogrammet International Business management, magisterprogrammet i internationell marknadsföring och masterprogrammet i hållbara energisystem.

Under hösten har akademin bland annat besökt mässor i Indonesien, Mexiko, Thailand, Nederländerna och inom kort även Tyskland.

– Ja, de här länderna har inte varit prioriterade områden för oss tidigare men vi har fått indikationer om att det finns ett intresse för Sverige där, därför har vi valt att satsa extra på att marknadsföra MDH som varumärke via bland annat mässor. Än så länge går det inte att uttala sig om våra besök har gett resultat men besökarna verkade intresserade och jag känner mig förhoppningsfull om ett positivt resultat.

I samband med ett par av mässbesöken, bland annat i Thailand, har akademin även passat på att återuppta värdefulla kontakter med före detta studenter – alumner – som nu arbetar i sina hemländer.

 

Ett kvitto på hög kvalitet

Förra året beviljades MDH en EPAS-ackreditering för kandidatprogrammet i International Business Management och magisterprogrammet i internationell marknadsföring. EPAS (EFMD Programme Accreditation System) är ett internationellt ackrediteringssystem som utvärderar ekonomiprogram på kandidat- och magisternivå. Att få en EPAS-ackreditering är ett kvitto på att programmen har en hög kvalitet och står sig väl i ett internationellt perspektiv.

 

Mer information

Pablo Camacho Sanhueza, internationaliseringssamordnare, pablo.camacho.sanhueza@mdh.se eller 021-15 17 83

Jessika Hedén, kommunikatör, jessika.heden@mdh.se 021-10 15 86