Har personer med utvecklingsstörning rätt till ett bra liv?

2013-09-13 | Forskning/Samverkan

Hur kan personer med utvecklingsstörning få stöd till ett bra liv och en meningsfull vardag? Här har personalen en viktig uppgift. Men för att kunna lyckas måste de ha rätt stöd och verktyg.

Vuxenförvaltningen, Eskilstuna kommun har tillsammans med Mälardalens högskola (MDH) arbetat fram verktyg för hur personal på gruppboenden, boendestödjare, kan arbeta för att ge vuxna personer med måttlig till grav utvecklingsstörning möjlighet till en meningsfull vardag. Verktyget, pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt, innebär att man utgår från varje persons färdigheter och specifika svårigheter. På så sätt kan en tillvaro skapas där personens färdigheter används och svårigheter kompenseras.

- Med det här redskapet kan livet bli bättre för dessa personer, säger Christine Gustafsson, Mälardalens högskola och en av de som har arbetat fram detta verktyg.

- Jag ser fram emot att det pedagogiska förhållnings- och arbetssättet ska börja implementeras i verksamheten, tillägger Anders Karlsson, områdeschef på vuxenförvaltningen och ansvarig för dessa verksamheter i Eskilstuna kommun.

Ett pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt är ett ständigt pågående arbete i utveckling för att skapa en så meningsfull tillvaro som möjligt utifrån individens egen definition. Ofta handlar det om att införa små aktiviteter i personens vardag. Detta arbetssätt innebär att man har ett öppet sinne för att kontinuerligt öka förståelsen för den unika individen.

Ny bok som ger personalen rätt stöd och verktyg

Hur ett sådant arbetssätt kan införas och vilka möjligheter det kan ge, beskrivs i den nya boken Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt i omsorg om vuxna personer med måttlig till grav utvecklingsstörning. Boken är en samproduktion mellan vuxenförvaltningen i Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola. Syftet med boken är att förbättra och öka kvaliteten i vardagslivet för de personer som är beroende av vård och omsorg i sin vardag.

Boken släpps i dag , 13 september. Författarna är Christine Gustafsson, akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola, Anders Lindström, Vuxenförvaltningen, Eskilstuna kommun samt Karin Löwenborg, Vuxenförvaltningen, Eskilstuna kommun.

 

För mer information, kontakta:
Christine Gustafsson, forskningsledare, akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola, 016-15 34 69, 070-686 23 27 eller
Anders Karlsson, områdeschef vuxenförvaltningen, Eskilstuna kommun, 016-710 26 98, 070-604 19 32