Här är de historiska vinnarna av Mälekons nya stipendium

2016-06-17 | Student

Mälekon har inrättat ett nytt stipendium för att uppmärksamma framstående lärare och studenter. Först ut att motta stipendiet är en lärare med jordnära pedagogik och en ständigt leende student som kombinerar egna toppresultat med att alltid måna om sina kurskamrater.

 

Mälekon, ekonomernas ideella linjeförening på MDH, har tagit initiativ till ett nytt stipendium för att lyfta fram studenter och lärare som utmärkt sig under året. Grundkriteriet för att kunna bli aktuell stipendiat som student är att man studerar någon av de program som erbjuds inom Mälekon. För lärare gäller att personen i fråga måste föreläsa eller ha seminarium i någon av kurserna inom Mälekon. Alla medlemmar i föreningen har fått nominera kandidater till både student- och lärarstipendiet. De slutliga vinnarna har utsetts av Mälekons styrelse i samband med Civilekonomerna, som också varit med och sponsrat stipendiet. Ambitionen är att göra detta initiativ till en årlig tradition.

Studentstipendiet gick till Rimgaile Meskaite som läser andra året på International Business management. Hon får stipendiet för sin positiva attityd och omtanke, samtidigt som hon själv visat upp studieresultat i toppklass.
”Rimgaile Meskaite har varit positiv genom hela året och har alltid ett leende. Hon ger alltid 110 procent i allt hon gör och har på samma gång presterat bra i skolan. Hon bryr sig om sina klasskompisar och finns där och kan hjälpa dem när det behövs”, skriver juryn bland annat.
 

Lärarstipendiet gick till Krister Frost som föreläser i affärsjuridik.
”Krister Frost är en bra, pedagogisk lärare och har också visat studenterna exempel tagna ur verkliga livet hur de kan agera i specifika situationer vilket har hjälpt dem ytterligare”, skriver juryn bland annat i sin motivering.

Det här är Mälekon

Mälekon grundades 1993 och är Mälardalens högskolas ideella linjeförening för ekonomer. Målsättningen för föreningen är att underlätta vardagen och förbättra samanhållningen för ekonomstudenter på högskolan. De arbetar också aktivt för att stärka nyutexaminerade ekonomstudenters attraktionskraft på arbetsmarknaden ytterligare. 2011 utsågs Mälekon till årets förening av Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation.