Här är arkitektkontoren som tävlar om att utforma det nya campus Eskilstuna

2013-12-19 | På campus

I skapandet av det nya campuset i Eskilstuna ingår en arkitekttävling som ska avgöra vilket arkitektkontor som ska rita och planera det nya högskoleområdet. Målet är att Mälardalens högskolas (MDH) nya byggnad ska bidra positivt till stadskärnan och vara en plats för utveckling och samverkan. Nu har MDH, tillsammans med Eskilstuna kommun, valt ut de tävlande arkitektkontoren som går vidare i tävlingen.

Det nya högskoleområdet vid Vattenpalatset och sporthallen är en gemensam ambition mellan MDH och Eskilstuna kommun.  Bakom arkitekttävlingen står högskolan och kommunen som tillsammans har arbetat fram kriterierna för tävlingen. 50 arkitektkontor har under hösten skickat in intresseanmälningar. Av dessa har sex kontor valts ut:

– Dessa sex arkitektkontor har alla tidigare erfarenhet av att arbeta fram högskolemiljöer och deras referensprojekt visar på goda lösningar av komplexa projekt i stadsmiljö. Samtliga utvalda har visat exempel på ett innovativt och spännande formspråk som stämmer överens med MDH:s profil. De svarar också upp mot våra högt satta krav på funktion, flexibilitet och hållbarhet, säger Elin S. Olander, fastighetschef på MDH.

 

 

De tävlande arkitektkontoren ska nu arbeta fram förslag på hur nya campus Eskilstuna ska se ut. I maj-juni kommer en jury att bedöma de inlämnade förslagen utifrån gestaltning, funktionalitet och genomförbarhet och välja ut det vinnande bidraget som sedan vidareutvecklas i mer detaljerade handlingar och ritningar till byggnationen.

Målet är bland annat att det nya området ska visualisera MDH som en öppen och modern studiemiljö. Samtidigt ska dagens känsla av närhet och intimitet finnas kvar. Eftersom det aktuella kvarteret ligger i centrala Eskilstuna är det också viktigt att den nya byggnaden utformas så att den på ett positivt sätt bidrar till stadskärnan.

De sex tävlande arkitektkontoren ska lämna in sina förslag senast i maj. Det nya campus Eskilstuna beräknas vara klart 2018.