Han har forskat på renare och grönare sätt att producera energi

2012-12-10 | Forskning/Samverkan

Efter ett par års forskarstudier är det nu dags för Han Song att försvara sin doktorsavhandling inom energi- och miljöteknik vid Mälardalens högskola. Hans forskning handlar om att hitta bra strategier för att producera mer energi på ett renare och grönare sätt.

– Alla använder energi - varje dag och överallt, till exempel när vi kör bil som går på bensin eller tänder taklampan med elkraft. Vår forskning handlar om att hitta bra strategier för att producera mer energi på ett renare och grönare sätt, så att vi kan bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Han Song.

Han Song har studerat möjligheterna till ett regionalt energisystem som använder hushållsavfall som energikälla och utvärderat prestandan av ett kraftvärmeverk för biomassa.

– Min forskning bidrar till arbetet med att minska och i förlängningen ersätta fossila bränslen med mer förnyelsebara. På så sätt får vi minskade koldioxidutsläpp och minskar vår påverkan på klimatet, säger Han Song.

Under tiden som doktorand har Han Song haft stor hjälp av sina forskarkollegor och samarbetspartners inom industrin.

– I början av forskarutbildningen behöver du diskutera med din handledare om vad du vill och kan göra under dina studier. Du måste också hitta externa resurser som till exempel samarbeten med ingenjörer inom industrin och andra forskare, säger Han Song.

Nu när Han Song är på väg att avsluta sina doktorandstudier har han börjat titta på vad han vill göra härnäst.

- Jag söker både jobb inom akademin, antingen i Norden eller i Kina, och funderar på att gå vidare inom ingenjörsyrket. Oavsett var jag hamnar så kommer det att vara fortsatt intressant att jobba med energi- och miljöfrågor, säger Han Song.