Han får lägga grunden för barns lärande

2017-08-15 | Utbildning Student

Västeråsaren Markus Järvenpää läser Grundlärarprogrammet med inriktning förskoleklass och årskurs 1–3 på MDH. Han vill bli lärare för att det ger honom chansen att göra skillnad.

 

 

– Det bästa med att vara grundlärare är att jag får lägga grunden för barns lärande. Jag kommer att arbeta för att barnen ska tycka att skolan är rolig och möjliggöra lärande för alla barn, säger Markus.

Efter utbildningen blir Markus behörig att undervisa i förskoleklass och för årskurserna 1–3. Grundlärarprogrammet ger dels kunskaper inom områden som är viktiga för läraryrket så som ledarskap, värdegrund och barns utveckling och lärande men även kurser inom grundskolans undervisningsämnen svenska, matematik, engelska, naturorientering och teknik, samhällsorientering och estetiska lärprocesser. Utbildningen kombinerar teori och praktik, med sammanlagt 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning på en grundskola i regionen.

– Det bästa med utbildningen är att vara ute på övningsskolan, där vi får lära oss hur teorin fungerar i praktiken. Det får mig att bli ännu mer motiverad att lära mig nya saker, säger Markus.

Markus trivs på MDH och är nöjd med utbildningen.
– Som grundlärarstudent får man vara beredd att arbeta hårt. Men även om utbildningen är intensiv så är den väldigt rolig. Vi har en bra gemenskap i min klass och vi ser till att stötta varandra under utbildningen.

Vad vill du ge för råd till blivande studenter?

– Mitt främsta råd till blivande studenter är att lägga ner tid på utbildningen och att studera tillsammans med sina kurskamrater så att man kan hjälpa varandra. Då lär man sig allra bäst.