Hälso- och välfärdsteknik och skolutveckling i fokus

- Regionförbundet Sörmland och Mälardalens högskola förnyar sitt samverkansavtal

2015-06-08 | Forskning/Samverkan

Sedan 2012 samverkar Regionförbundet Sörmland och Mälardalens högskola (MDH) för att främja forskning, utveckling och tillväxt i Sörmland. Nu stärker de båda parterna sin samverkan ytterligare genom en fördjupad satsning på hälso- och välfärdsteknik och forskningsbaserad skolutveckling. Regionförbundet Sörmland går därför in med totalt 800 000 kronor för 2015.

– Genom det här avtalet stärker regionförbundet och MDH sin samverkan ytterligare, vilket bidrar till att höja utbildningsnivån i länet, främja ett starkt näringsliv och att uppnå en hög grad av innovation och förnyelse i både näringsliv och offentlig sektor, säger Göran Norberg, förbundsdirektör för Regionförbundet Sörmland.

Hälso- och välfärdsteknik ur ett användarperspektiv

Arenan för hälso- och välfärdsteknik är en av de verksamheter som Regionförbundet Sörmland och MDH samverkar kring. Arenan är en tvärvetenskaplig forskningssatsning där högskolans kompetenser inom teknik, hälsa och välfärd samlas och som i samspel med kommuner, landsting och företag skapar nytta och värde.

Syftet är att utveckla nästa generations hälso-och välfärdsteknik utifrån ett användarperspektiv: barns, vuxnas och äldres behov och erfarenheter av olika typer av hälso- och välfärdsteknik i vardags- och arbetsliv.

Fokus för 2015 ligger på att utveckla och genomföra för att införa ny teknik inom vård och omsorg genom att bland annat titta på arbetssätt, organisationskultur och ledarskap. MDH-forskare knutna till Arenan kommer också att delta i Regionförbundet Sörmlands arbetsgrupp ”Attraktiv arbetsgivare inom vård och omsorg” med syftet att bidra med kompetens, erfarenheter och nätverk.

Regionförbundets medfinansiering inom detta område är 500 000 kronor.

Läs mer om Arenan för hälso- och välfärdsteknik

Kompetensförsörjning och höjd utbildningsnivå

Den andra delen som regionförbundet och MDH fördjupar sin samverkan kring är Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL) inom Samhällskontraktet. MKL är en arena för samverkan med regionen kring lärarutbildning, skolutveckling och forskning inom utbildnings-vetenskap. Genom det fördjupade avtalet kommer MKL att erbjuda samtliga kommuner i Sörmland kompetensutveckling och fortbildning av personal i förskola och skola.

Syftet är att ge kommunerna i Sörmland stöd i arbetet med kompetensutveckling av personal och med forskningsbaserad skolutveckling. Det rustar kommunerna för att möta utmaningar som att få fler elever att gå ut gymnasiet med fullständiga betyg, att introducera nyanlända barn och unga i skolsystemet och att göra läraryrket attraktivt för att säkra kompetensförsörjningen på sikt. Tidigare har Regionförbundet Sörmland bidragit till särskilda satsningar på forskning och utveckling inom områdena nyanländas lärande och entreprenöriellt lärande. Dessa satsningar kommer att vidareutvecklas.

Regionförbundets medfinansiering inom detta område är 300 000 kronor.

Läs mer om Mälardalens kompetenscentrum för Lärande, MKL