Hälso- och sjukvården 2025

Hur ska en vårdutbildning för framtidens hälso- och sjukvård se ut?

2013-10-29 | Forskning/Samverkan På campus

Hur ser hälso- och sjukvården ut år 2025? Finns sjukhus, vårdcentraler och hemsjukvård i samma former som idag? Och vad innebär den nya tekniken för vården? Hur ser framtidens patienter ut? Det vill säga, hur kommer framtidens hälso- och sjukvård se ut och hur kan vårdutbildningarna motsvara dessa behov?

Såväl hälso- och sjukvården som lärosätena påverkas av vilken typ av utbildning som krävs för att studenterna ska vara rätt rustade inför arbetslivet. En stor del av studierna sker inom vårdverksamheter i form av verksamhetsförlagd utbildning (praktik), vilket ställer krav på såväl vårdverksamheterna som utbildningarna.

 

Deltagare diskuterar kring morgondagens vårdutbildning

Seminariet genomfördes av MDH, akademin för hälsa, vård och välfärd, i samarbete med Landstingen i Stockholm, Sörmland och Västmanland. Drygt 70  representanter deltog från de olika landstingen och från MDH. Dessutom fanns några representanter från lärosäten i Stockholmsområdet och VKL i Västmanland. Syftet var att diskutera kring frågan hur framtidens vårdutbildningar behöver se ut för att motsvara morgondagens behov.
 

Resultat utifrån dagen

Mats Sternhag, projektledare inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen på Programkontoret för framtidens hälso- och sjukvård, Stockholms läns landsting, var en av deltagarna och mycket nöjd med dagen.

– Den här dagen borgar för att vi alla får en samsyn på utbildningarna. Vi måste hitta en samverkansform som uppfyller såväl akademins som verksamheternas behov. Vi måste bli bättre på att beskriva utbildningsuppdraget som vårdverksamheterna har angående den verksamhetsförlagda utbildningen.

Diskussionerna under dagen kretsade bland annat kring vikten av samverkan och kommunikation och att utbildningarna behöver utvecklas utifrån såväl verksamheternas som akademins behov. I och med att nya vårdverksamheter etableras ökar och förändras kravet på den verksamhetsförlagda utbildningen. Även teamarbete och arbete över professionsgränserna lyftes som essentiellt. Resultatet från seminariet kommer representanter från de olika organisationerna att arbeta vidare med. Allt för att vi i vårdsituationer ska kunna möta personal som har rätt förutsättningar för framtidens vård.