Gymnasieskola testade innovativa tekniklösningar

2014-12-01 | Forskning/Samverkan

På Rekarnegymnasiet i Eskilstuna testades under november två nya klimateffektiva tekniklösningar, en som visuellt visade skolans energianvändning och en som fångade solens strålar och ledde in ljuset i skolans fastighet. Lösningarna är båda vinnare av LYS, en innovationstävling som anordnades av Mälardalens högskola (MDH), Eskilstuna kommun och Västerås stad inom ramen för Samhällskontraktet tidigare i år för att hitta ny klimatsmart teknik.

Innovationstävlingen LYS sökte nationellt efter klimateffektiva tekniklösningar, och på finalen i våras utsågs fyra vinnare. Tävlingen genomfördes med bakgrund av Eskilstuna kommuns och Västerås stads behov av ny klimateffektiv teknik, och som en del av vinsten fick vinnarna möjlighet att prova sina innovationer skapt inom kommunernas verksamheter.

– Eskilstuna kommun ska bli klimatneutral till 2020 och för att vi ska lyckas med det behöver vi få in idéer på ny teknik och nya lösningar. För oss har möjligheten att delta i innovationstävlingen LYS varit ett bra tillfälle för att få in just det, säger Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör inom Eskilstuna kommun.

SP3 och Tjänsteplattformen energiinfo, två av de vinnande innovationerna, testades under november på Rekarnegymnasiet i Eskilstuna. SP3 är en belysningslösning som via en optisk kabel fångar in solens strålar och leder det djupt in i byggnader som saknar eller har för få fönster. Människor är beroende av dagsljus för att må bra, därmed kan SP3 öka välmående för både elever och lärare samt skapa en bättre arbets- och lärandemiljö. På Rekarnegymnasiet testades SP3 i skolans musiksal som helt saknar fönster.

– Det var fantastiskt roligt att få medverka i denna testmiljö. Vi får en ökad förståelse för kundens krav och en viktig referensinstallation, säger Nils Nilsson, VD för Parans och skapare av SP3.

Tjänsteplattformen energiinfo är ett system som visar och jämför energianvändning i en fastighet genom en mätutrustning. På Rekarnegymnasiet testades Energiinfo i ett elskåp i fordonsprogrammets lokaler, där bland annat skillnaden mellan de lysrör som finns i lokalen och LED-belysning mäts. Resultaten av skolans energianvändning visualiserades på en webbsida som visades upp på en skärm i skolans cafeteria.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om innovationstävlingen LYS, kontakta:
Linda-Marie Ullermo, projektledare för LYS, 073-66 208 90, lys@mdh.se

Vid frågor om Eskilstuna kommuns medverkan, kontakta:
Per Ekstorm, projektledare inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 070-086 66 49, per.ekstorm@eskilstuna.se

Vid frågor om lösningen SP3, kontakta:
Nils Nilsson, vd, Parans Solar Lightening AB, Göteborg, 073-626 40 52, nils.nilsson@parans.com

Vid frågor om lösningen Tjänsteplattformen energiinfo, kontakta:
Johan Kvarnström, vd, Svenska Energigruppen AB, 070-766 44 85, johan.kvarnstrom@svenskaenergigruppen.se