Gordana Dodig-Crnkovic ny professor inom datavetenskap vid MDH

2013-09-12 | Forskning/Samverkan

Gordana Dodig-Crnkovic har blivit befordrad till professor i datavetenskap vid Akademin för innovation, design och teknik. Hennes forskning handlar om beräkningsmodeller av informationsprocesser. Hon undervisar i relaterade ämnen inom forskarutbildningen och grundutbildningen vid Mälardalens högskola.

– Att forska om beräkningsprocesser är väldigt spännande och givande. Forskningen innebär frihet och kreativitet för mig som forskare samtidigt som den leder till nytta för samhället i form av ny kunskap och förståelse, säger Gordana Dodig-Crnkovic.

Forskningen inom beräkningsprocesser förenar bland annat datavetenskap, beräkningsvetenskap, bioinformatik, informationsvetenskap, kognitionsvetenskap, filosofi och klassisk naturvetenskap.

Gordanas forskning inom området är en del av en ny paradigm. Här undersöks vad det innebär att beräkna, hur man kan konstruera bättre och effektivare beräkningsmodeller och beräkningsmaskiner, det vill säga hur information skapas och struktureras och hur den förändras genom dynamiska processer.

– Just nu är vi mitt i en tidsperiod då teorin ligger efter praktiken. Den dominerande klassiska Turing-modellen av beräkningsprocessen beskriver en isolerad maskin som beräknar en matematisk funktion – något som var typisk för de första datorerna. Idag har vi internet och andra nätverk som beräknar parallellt och kommunicerar information. Idag saknas en lika robust och generell modell av beräkningsprocesser som Turing-modellen. Det har på senare tid utvecklats en ny typ av beräkningar som hämtar inspiration från naturen. Vissa är redan väletablerade som genetiska algoritmer, medan andra som kvantdatorer och kognitiva beräkningar (cognitive computing) håller på och utvecklas. Mitt forskningsprojekt undersöker vad vi kan lära oss från naturen om möjliga konceptuella och materiella/fysiska beräkningsmekanismer och om det finns några generella principer gemensamma för naturinspirerade beräkningsprocesser, säger Gordana Dodig-Crnkovic.

Forskare studerar idag naturen som ett nätverk av beräkningsprocesser/beräkningsstrukturer och lär sig av detta både om hur man bäst kan simulera och modellera naturliga system och hur man kan använda dessa nya beräkningsprinciper för att konstruera nya datorer.

 

Mer information om Gordana

Gordanas har doktorsexamina i fysik och i datavetenskap. Hon har publicerat ett antal böcker såsom Information and Computation Nets (2009), Information, Computation, Cognition (2007) Information and Computation (2011) och Computing Nature (2013).

Se även Gordanas webbsida