”Goda kunskaper i engelska är en nödvändighet för en kommunikatör”

2017-03-17 | Utbildning

Eskilstunabon Marcus Medin läser kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation för att bli expert på språk. Efter examen vill han arbeta som kommunikatör.

Kommunikatörsyrket är ett relativt ungt men växande yrke. Fler och fler företag och organisationer inser hur viktigt det är med professionell kommunikation, både internt och externt.

– Kommunikatörsrollen är väldigt bred men det är också det jag uppskattar då det gör att jag alltid kommer kunna utvecklas. Programmet ger en stadig grund och alla förutsättningar i världen för att  bli kommunikatör efter studierna. Jag är väldigt nöjd med utbildningen och upplever att det är hög kvalité på kurserna och lärarna på MDH, säger Marcus.

Programmets fokus ligger på språk och kommunikation, vilket passar de som vill arbeta i såväl en nationell som internationell miljö. Det handlar om allt från att få goda kunskaper i svensk grammatik till att skriva olika typer av texter, anpassade till olika målgrupper, samt kunskap om presentationsteknik och argumentation.

Viktigt med språkkunskaper i arbetslivet

Under utbildningen har studenterna möjlighet att specialisera sig ytterligare inom tre olika områden. Förutom studier i litteraturvetenskap kan studenterna välja mellan engelska och tyska. Tyskland är ett av de enskilt största exportländerna för Sverige där betydelsen av att kunna kommunicera på tyska är stor.

För Marcus var det dock självklart att välja engelska.
– Stora, globala företag har ofta engelska som affärsspråk, vilket gör goda kunskaper i engelska till en nödvändighet för en kommunikatör.

Praktikplatser över hela världen

Utbildningen sker i nära samverkan med arbetslivet. Inom programmet finns till exempel möjligheten att praktisera på en arbetsplats i ett engelskspråkigt land, vilket fördjupar språkkunskaperna ytterligare. Studenter har praktiserat på arbetsplatser över hela världen, exempelvis i storstäder som New York och London eller i länder som Kanada och Sydafrika.
– Det bästa med utbildningen är att man känner att man har kontakt med arbetslivet. Det är oerhört bra uppstyrt med gästföreläsningar, programråd och uppgifter kopplade till arbetslivet, säger Marcus.

Har du något råd till blivande studenter?
– Din utbildning är en investering. Studietakten är på 100 procent och behandla den också med 100 procent engagemang, det vinner du på i längden. Det är också bra att ha ett långsiktigt mål med utbildningen, det gör det lättare att motivera sig när det är mycket att göra, säger Marcus.

Studenter som examineras från kandidatprogrammet i språk och humaniora arbetar förutom som kommunikatörer och informatörer som språkkonsulter och språkgranskare eller vidareutbildar sig bland annat till tolk eller översättare.