Goda exempel på samverkan mellan företag och akademi

Samverkansprojekt mellan Arenan för hälso- och välfärdsteknik och Regionförbundet Sörmland

2015-01-12 | Forskning/Samverkan

Larmtjänster för äldre på landsbygden, äthjälpmedel för personer som saknar armfunktioner, ny teknik för att lokalisera personer i inomhusmiljö samt hur en robotkatt påverkar vårdpersonalens arbetsmiljö på ett demensboende i Eskilstuna. På onsdag 14 januari presenteras fyra spännande projekt som är goda exempel på samverkan mellan företag och akademi i Sörmland.

Datum & tid: Onsdag 14 januari kl 10.15-13.00
Plats: Mälardalens högskola, sal E308 (vån 3), Drottninggatan 12, Eskilstuna

Projekten som nu har sin slutredovisning fick under 2014 samverkansbidrag från Regionförbundet Sörmland i samarbete med Arenan för hälso- och välfärdsteknik vid Mälardalens högskola (MDH). 

 

Marcus Persson, forskare och projektledare, Arenan för hälso- och välfärsteknik, MDH.

Nya idéer, ny kunskap, nya lösningar

– Vi vet att god samverkan mellan forskning, näringsliv och offentlig sektor genererar nya idéer, ny kunskap, nya lösningar. Men det krävs att alla vågar lämna sina trygga domäner för att mötas och lyssna in åsikter och tankar från andra personer med andra kompetenser och intressen. Det finns mycket att vinna: nya kontaktnät, ny kunskap och nya utvecklingsmöjligheter. För att inte tala om vinsterna för regionen när aktörer från akademi, näringsliv och offentlig verksamhet slår sina kloka huvuden ihop, säger Marcus Persson, forskare och projektledare, Arenan för hälso- och välfärdsteknik.

Arenan för hälso- och välfärdsteknik

Arenan för hälso- och välfärdsteknik är sedan 2013 en tvärvetenskaplig forskningssatsning vid MDH för samverkan och samproduktion, där högskolans kompetenser inom teknik, hälsa och välfärd tas till vara och i samspel med kommuner, landsting och företag skapar nytta och värde i regionen.

Presentatörer och deltagare i seminariet onsdag 14 januari är forskare från MDH och företagare från regionen. 

Samverkansprojekten

De fyra samverkansprojekten:

  • Larmtjänster för äldre i hemmet: Projektet fokuserar speciellt på äldre på landsbygden, vilka är en särskild riskgrupp då de bor på längre fysisk avstånd från centra där vård och omsorg är tillgänglig.

  • Äthjälpmedlet Bestic: Med Bestic kan personer som saknar funktion i armarna äta själv. Bestic kan beskrivas som en liten robotarm med en sked längst ut. Användaren styr Bestic och bestämmer vilka bitar som ska lyftas till munnen och när de ska lyftas upp. Den är utvecklad av Sten Hemmingsson utifrån ett eget behov.

  • Vård- och omsorgspersonals erfarenheter och psykosociala arbetsmiljö när de blir med robotkatt: Projektet är en förstudie och följer tre personer ur vård- och omsorgspersonalen på ett demensboende i Eskilstuna och undersöker hur personalen upplever att robotkatten påverkar deras arbete med de boende och personalens upplevda arbetsmiljö.

  • Att lokalisera personer i inomhusmiljö: Företaget Tjeders vill utveckla sina produkter med att kunna lokalisera och i vissa tillämpningar även identifiera personer i inomhusmiljöer.

Arenan för hälso- och välfärdsteknik