Gästprofessor till Alva Myrdals minne vid MDH vill öka social rättvisa och inkludering

2019-04-01 | Forskning/Samverkan

Charlotte Williams är ny gästprofessor för professuren till Alva Myrdals minne 2019. Tillsammans med Marie Parker-Jenkins, som har haft professuren fram till 31 januari 2019, kommer hon att uppmärksammas vid Akademisk högtid 5 april i Västerås konserthus.
– Jag känner mig hedrad över att väljas och få representera Alva Myrdal. Eftersom jag är engagerad i utvecklingen av frågor om social rättvisa, att på små vardagliga sätt skapa större inflytande, är MDH:s utnämning ett perfekt tillfälle att arbeta med kollegor om dessa frågor, säger Charlotte Williams.

Charlotte Williams är professor i socialt arbete och forskar kring ojämlikheter för etniska minoritetsgrupper i flera europeiska länder. Många av dessa ojämlikheter upprätthålls över tid och förvärras i tider vid ekonomiska problem. Olika samhällen har olika svar på frågorna om migration, förändring och minoriteter.
– Jag har varit intresserad av hur socialt arbete svarar på arbetet med etnisk mångfald, hur social försörjning påverkar minoritetsgruppernas liv och hur vi kan öka medborgarskapsgrupper samt individernas och samhällenas deltagande och autonomi, säger Charlotte Williams.

Identitet, inkludering och utslagning

– Jag är delvis walesiska och delvis guyansk. Genom mitt arv och min erfarenhet av migration har jag alltid varit intresserad av frågor om identitet, inkludering och utslagning. Jag skriver om dessa frågor akademiskt, men jag är också författare och har många publicerade artiklar som jag kallar min postkoloniala skrivning. På så sätt försöker jag sprida mina idéer till en bred publik även utanför den akademiska världen. Jag delar gärna några av dessa arbeten med kollegor på MDH.
 
Charlotte Williams började sin karriär som socialarbetare i Wales. Efter att ha arbetat med äldre människor på det lokala sjukhuset och undervisat sociologi på kvällarna på sitt lokala college tog undervisningen över på heltid. Som ung mamma fortsatte Charlotte Williams sina studier samtidigt som hon tog hand om sin familj.
– Jag fick möjlighet att arbeta med social utveckling i Guyana i Sydamerika, och det var en fantastisk upplevelse. Det var ett nationellt stödprogram där jag som projektansvarig fick arbeta med och lära mig olika uppgifter. När jag återvände till Storbritannien började jag min första akademiska post vid Bangor University, som föreläsare i socialt arbete. Jag har alltid älskat undervisning och fick nu möjligheten att börja forska och skriva.

Forskat för Socialstyrelsen

Som akademiker i över 25 år har Williams arbetat på flera brittiska universitet och sedan 2012 på RMIT Australia. 
– Jag har arbetat som ledare de senaste 15 åren. Innan jag kom till RMIT arbetade jag på en stor tvärvetenskaplig skola, Keele University, som associerad dekan. Mina forskningsintressen är i stort sett inriktade på migration, multikulturalism och socialt arbete och välfärdsfrågor för etniska minoritetsgrupper och jämställdhet mer allmänt. Tidigare har jag forskat tillsammans med svenska kollegor för Socialstyrelsens räkning. Det har handlat om barns rättigheter och minoritets- samt etniska grupper.

Socialt samspel

Under 2007 tilldelades Charlotte Williams en UBE för sitt arbete med jämställdhet och etniska minoriteter i Wales. Nyligen har Williams skrivit om urbana problem och urban mångfald i Melbourne. Hon är mycket intresserad av hur platsen påverkar individernas välfärd och använder begreppet superdiversitet för att utforska dessa frågor. Charlotte Williams deltar i ett samarbete mellan fem universitet i Europa som fokuserar på socialt samspel i städerna.

Om professuren

Gästprofessuren ska främja gemensamma forsknings- och utvecklingsarbeten när det gäller förskola och skola, värdegrundsfrågor, pedagogik och internationellt samarbete i andan av Alva Myrdals arbete för jämställdhet, jämlikhet och social rättvisa. Finansiär är Samhällskontraktet, en samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad, Region Sörmland, Region Västmanland och MDH.
Gästprofessuren kan variera tematiskt och innehållsmässigt på områden som har en direkt eller indirekt koppling till Alva Myrdals insatser under 1930-talet för människors välfärd och familjepolitikens omvandling. Forsknings- och utvecklingsarbetena bör i vid bemärkelse gälla områden som välfärd, arbetsliv, utbildning, internationellt samarbete, genus- och värdefrågor.
Innehavaren av gästprofessuren bör vara en internationellt etablerad och välrenommerad professor med forskning inom ett eller flera av områdena välfärd, arbetsliv, utbildning, internationellt samarbete, genus- och värdefrågor.
Gästprofessuren omfattar en period på tre terminer.