Gästföreläsning inom belöningsbaserad maskininlärning (BM)

2013-08-29 | Forskning/Samverkan

Peter Sunehag, forskare vid Australien Nationella Universitetet i Canberra och med sina rötter i Västerås gav i onsdags en spännande gästföreläsning inom belöningsbaserad maskininlärning (BM).

Belöningsbaserad maskininlärning är ett hett område inom artificiell intelligens och dess teori ger ett matematiskt formellt svar på vad intelligens är.

34 deltagare samlades och fick en god introduktion hur BM fungerar och i vilka tillämpningar den används idag. Peter berättade om autonom helikoptrar som lärt sig akrobatik och robotar som lär sig från demonstrationer och hissar som lär sig hissåkarnas resemönster så hissarna redan finns där de behövs.

Peter Funk, professor i datavetenskap/artificiell intelligens och professor Sergei Silvestrov, professor i matematik/tillämpad matematik tog upp diskussionen om framtida samarbete då det finns flera intressanta forskningsområden på MDH där BM är mycket relevant och delvis redan används. Det är även en spännande brygga mellan artificiell Intelligens och matematik.

– Belöningsbaserad inlärning är en viktig del, speciellt inom beslutsstödsystem, ett område MDH har flera forskningsprojekt inom, säger Peter Funk som leder gruppen för artificiell intelligens.

– Belöningsbaserad inlärning är också ett spännande tvärdiciplinärt område och att hitta gemensamma forskningsprojekt inom området skulle vara mycket spännande, säger Sergei Silvestrov.