Gäster från Norden och Baltikum

2016-05-23 | Utbildning

Denna vecka (23-27 maj) får MDH besök av 30 sjuksköterskestudenter och lärare från universiteten i Estland, Finland, Lettland, Litauen och Åland. Studenterna ska delta i intensivkursen ”Technological Approaches in Gerontological Nursing” och fördjupa sig i hälso- och välfärdsteknik.

 


Kursen som ges inom ramarna för Nordmannätverket, syftar till att bredda förståelsen för utvecklingen och användningen av ny teknik inom äldrevården. Den avser även att bidra till ett kulturellt utbyte länderna emellan. På MDH har studerande som går tredje året inom sjuksköterskeprogrammet och studerande på avancerad nivå, möjlighet att delta i de intensivkurser som Nordman ordnar.

– Västerås är bland de ledande i Sverige vad gäller digitala hjälpmedel inom äldreomsorgen och vid MDH bedrivs forskning för ett hållbart samhälle där vården och äldreomsorgen är tryggare. Därför är vi glada att få vara värdar för kursen i år. Vår förhoppning är att studenterna ska få ökad kunskap och nya erfarenheter med sig in i sitt framtida yrke som sjuksköterskor, säger Åke Lennander, ansvarig lärare vid MDH.

Kursen innefattar bland annat studiebesök på Hälleborg äldreboende och Hjälpmedelscentrum, föreläsningar om e-hälsa, etiska förhållningssätt och möjligheter och hinder inom hälso- och välfärdsteknik, samt gruppdiskussioner och paneldebatt, där deltagarna får argumentera om för och nackdelar med teknikanvändning. Studenterna kommer även att få uppleva den svenska naturen och kulturen via Folkhemsturen - en tidsresa genom den moderna svenska historien. Läs mer om kursen.
 

Läs mer om kursen.

Om Nordmannätverket

Nordmannätverket grundades 1995 och arbetar bland annat för att främja utbyte av erfarenheter och idéer inom hälso- och sjukvårdens olika områden. Nätverket består av sju lärosäten från nordiska och baltiska länder.