Fyra nya professorer på IDT

2012-08-14 | Forskning/Samverkan

Akademin för Innovation, design och teknik (IDT) vid Mälardalens högskola stärker sin forskningskompetens ytterligare genom att anställa fyra nya professorer.

De fyra nya professorerna är Gerald Midgley, James K Hazy, Per Kristensson och Kristina Forsberg. De tre förstnämnda kommer att arbeta inom avdelningen innovationsledning i Eskilstuna och Kristina Forsberg kommer arbeta inom avdelningen intelligenta framtida teknologier i Västerås.

Gerald Midgley är professor inom System Thinking, vid Business School vid Hulls University i Storbritannien. Han började nyligen arbeta som gästprofessor i innovationsteknik med inriktning mot systematisk innovationsledning. Hans tjänst vid IDT är på 5 procent och löper under en treårsperiod.

James K Hazy är professor vid Adelphi University i New York. Han kommer att börja jobba på IDT i september som gästprofessor i innovationsteknik med inriktning mot komplexa organisationer och innovationsledning i komplexa system på 50 procent under en tvåårsperiod.

Även Per Kristensson börjar arbeta på IDT i september. Per Kristensson är professor i psykologi med särskild inriktning mot konsumentpsykologi vid Karlstads universitet. Han kommer att arbeta som gästprofessor i innovationsteknik med inriktning mot tjänsteinnovation. Under de kommande tre år, på en omfattning om 5 procent, kommer han att ge ett strategiskt viktigt bidrag till miljön inom forskningsmiljön Innovation och Produktrealisering.

Kristina Forsberg kommer i september att börja arbeta som adjungerad professor i datavetenskap med inriktning mot avioniksystem under tre år på en omfattning om 10 procent. Hon är systemingenjör/teknisk expert vid SAAB AB, Electronic Defence System.