Fyra nya år: ”Samhällskontraktet, ett win-winkoncept”

2018-03-12 | Forskning/Samverkan Utbildning Omvärld

Genom Samhällskontraktet bedriver Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland, Region Västmanland och MDH en nära samverkan kring forskning och utveckling. Torsdag den 8 mars skrev styrelsen under för ytterligare en fyraårsperiod.– Det känns fantastiskt bra att vi får ingå ytterligare fyra år av samarbete tillsammans med just de här fyra parterna, som är våra absolut viktigaste samverkansparter inom den offentliga sektorn, säger Paul Pettersson, rektor MDH.

– Jag tycker Samhällskontraktet är ett win-winkoncept. Vi bidrar till högskolans utveckling och det stärker Västerås. Det är oerhört viktigt för oss i Västerås stad att vara en del av Samhällskontraktet, säger Bo Dahllöf, stadsdirektör i Västerås stad.

Samhällskontraktet bildades 2009, då som ett samverkansavtal mellan MDH, Eskilstuna kommun och Västerås stad. 2014 gick även Landstinget Sörmland och Region Västmanland med.

– Det ligger väldigt varmt om hjärtat för Landstinget Sörmland att få vara en del av det här och kunna bidra till vår egen utveckling tillsammans med MDH och de övriga parterna, säger Petri Olivius, forsknings- och utvecklingschef Landstinget Sörmland.

En stark politisk förankring

Den nya avtalsperioden sträcker sig 2018- 2021 och de fyra mål som styrelsen har enats om är:

  • Höja kompetensnivån i regionen.
  • Stärka forskning och utbildning vid MDH.
  • Utveckla verksamheter och medarbetare inom offentlig sektor.
  • Skapa goda relationer i samverkan mellan högskolan och aktörer i offentlig sektor. 

– Det finns en stark politisk förankring kring Samhällskontraktet att det här är viktigt. Vi går tillsammans in med 64 miljoner kronor, och med det visar vi vår goda vilja. Jag känner mig stolt över att vara styrelseordförande för Samhällskontraktet, Pär Eriksson, kommundirektör Eskilstuna kommun.

Region Västmanland kunde inte närvara vid signeringen.