Från industri till berg- och dalbana – nya användningsområden för produkter

2012-11-23 | Forskning/Samverkan

För att stärka konkurrenskraften behöver företag arbeta med produktutveckling genom nya produkter. Minst lika viktigt är att hitta nya användningsområden och en annan mening för befintliga produkter, det vill säga ”innovation by meaning”.

Om detta handlar Åsa Öbergs licentiatavhandling ”Innovation driven by meaning – a study” som hon försvarade med lyckat resultat den 13 november. 

– ”Innovation by meaning” är inriktad på en ny användarupplevelse, snarare än på förbättring av existerande funktion och prestanda. Den utgår från människors tolkning av hur en produkt eller tjänst verkar användbar och vettig i deras liv för att på så sätt hitta nya användningsområden. Alla företag och organisationer kan med lyckat resultat arbeta med detta område, säger Åsa Öberg.

Intresset på den europeiska marknaden är stort för ”Innovation by meaning”. Ett företag som arbetat med detta är det tyskbaserade KUKA Roboter som har använt befintlig teknik för att omvandla sin industrirobot till en underhållande berg-och-dalbana. Även på den svenska marknaden är intresset stort och flera företag är intresserade. 

– Inom min forskning har jag arbetat med tre stora svenska företag som vill utveckla användningsområdena för sina produkter, vilket jag kommer att fortsätta med nu när jag avlagt min licentiatexamen. Jag kan även tänka mig att jobba med kommunikation i ett företag eller bygga en bro mellan mening och teknik och knyta an teknik till informationsdesign, säger Åsa Öberg.

För mer information och sammanfattning av Åsa Öbergs licentiatavhandling ”Innovation driven by meaning – a study” se här