Framtiden finns i industriella nätverk

2017-07-19 | Utbildning

Fredrik Oskarsson är customer services manager på Westermo, ett företag som designar och tillverkar datakommunikationsprodukter för verksamhetskritiska system i fysiskt påfrestande miljöer. Han ser ett ständigt ökande behov av skickliga nätverksingenjörer.

– Vår bransch, industriella nätverk, ökar med i snitt 10 procent varje år. Sverige ligger också långt fram när det gäller att utnyttja potentialen i Ethernet och kunskap om Internet of Things. Vårt område är inte så känsligt för konjunktursvängningar, då investeringar i infrastruktur sker hela tiden.

När man arbetar med industriella nätverk är säkerhet och tillförlitlighet i kommunikationen av största vikt. Men det är också viktigt att kunna göra produkter för många olika typer av tillämpningar.
– Industrin behöver robusta nätverk och att vi som leverantör håller vad vi lovar och kan uppfylla de standarder som gäller. Våra produkter är gjorda för helt andra miljöer än konsumentprodukter. Det kan handla om nätverk för tåg, produkter som ska fungera nere i gruvor, eller system som ska klara extrem värme eller få plats på en mycket liten yta. Dessutom ska det som levereras vara hållbart, mjukvaran måste fungera och kunna supportas i minst 20 år, säger Fredrik Oskarsson.

Han framhåller att det råder en starkt växande trend mot industriella kommunikationslösningar och tycker att det ska bli intressant att se hur 5G kommer att påverka utvecklingen av branschen. För den som studerar till nätverksingenjör påpekar han att det finns många olika möjligheter. Det går att välja att arbeta med programmering, inbyggda system och Linux eller att gå mer mot projektledning och arbete närmare kunderna. Men en sak är säker vad man än väljer enligt Fredrik:
 – Framtiden finns här!

Bransch i snabb utveckling över hela världen

Westermo har kontor över hela världen och har som strategi att varje gång de öppnar ett nytt bolag, ska en supportingenjör finnas på plats, liksom en säljare.
– Supportingenjörer arbetar med pre-sales och post-sales, det vill säga de besvarar kundens frågor om våra produkter och hur de kan användas i deras applikationer så att vi kan ta fram en optimal lösning för dem. Sedan, när systemet är på plats, arbetar de med lösningar och support mot kunden, säger Fredrik Oskarsson.

Men nätverksingenjörer kan också arbeta som så kallade vertikaler, det innebär att man blir expert inom ett specifikt område, exempelvis nätverk i tågbranschen.
– Då behöver man ha en bra bas inom digital kommunikation och god förståelse för Ethernet och hur det fungerar. Utbildningen på MDH ger en mycket bra bakgrund och då är det inga problem att lära sig t ex andra protokoll, när det krävs. Studenterna från MDH har fått lära sig rätt saker och har också praktisk erfarenhet från laborationer, så de kan börja bidra på en gång och kommer snabbt in i jobbet.

Den som väljer att arbeta mot industriella nät får ta del av en bransch som utvecklas snabbt och där kan man arbeta med många olika uppgifter.
 – För den som arbetar med post-sales handlar det om att ge bra support till våra kunder.  Om det uppstår problem kan man behöva åka ut till kunden, som inte sällan finns utomlands, så då är det viktigt att vara trygg med det engelska språket. Man kan även arbeta med ”second line support”, då det gäller svårare problem, på vårt huvudkontor i Stora Sundby, eller med R&D, det vill säga, forskning och utveckling, i Västerås, säger Fredrik Oskarsson.