Framstående yngre forskare på MDH

2014-11-17 | Forskning/Samverkan

Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik på Mälardalens Högskola (MDH), har fått Vetenskapsrådets forskningsbidrag till framstående yngre forskare på 18 miljoner kronor. Andreas ska forska kring det stödmaterial som 30 000 matematiklärare erbjuds genom Skolverkets mångmiljonsatsning Matematiklyftet och som syftar till att öka svenska elevers matematikkunskaper.

Vetenskapsrådets bidrag till framstående yngre forskare syftar till att finansiera anställningar och forskningsmedel för de allra främsta yngre forskarna för att ge dem en långsiktig möjlighet att etablera självständig forskning och ges till de sökande som anses ha högst potential. Av de bidrag som beviljats forskningsmedel är Andreas Ryves forskningsprojekt det enda som ligger på en högskola och är även det enda inom utbildningsvetenskap.

Andreas menar att forskning kring Matematiklyftets stödmaterial till matematiklärare är viktigt för att skapa förutsättningar för bra matematikundervisning och på så sätt förbättra elevernas resultat.

– Det råder allt större konsensus kring att läraren och klassrumsundervisningen är centrala för att förklara och förbättra elevers kunskaper. Internationell forskning visar att läroböcker och lärarhandledning i stor utsträckning både styr och stöttar lärare. Det är därför viktigt att forska kring vilket typ av stöd svenska lärare får för att kunna skapa bra matematikundervisning och därmed förbättra elevernas resultat, säger Andreas Ryve om hur han ska använda det nya forskningsbidraget.

Forskning om Matematiklyftet 
Utbildningsdepartementet satsar 649 miljoner kronor i Skolverkets projekt Matematiklyftet för att kompetensutveckla de 30 000 lärare i Sverige som undervisar i matematik i grundskolan. Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse. Andreas Ryve kommer att fokusera på Matematiklyftets web- kompetensutvecklingsmoduler och hur lärare tillsammans med kollegor använder materialet för att utveckla klassrumsundervisningen.
– Jag vill undersöka hur materialet påverkar klassrumsundervisningen och elevernas möjligheter att lära sig att tänka matematiskt och även se hur det hjälper lärare att planera, genomföra och reflektera kring sin undervisning. Vi får också en väldigt intressant bild över ett enormt stort kompetensutvecklingsprojekt, säger Andreas Ryve.

Han menar att det idag läggs ett väldigt stort ansvar på lärarna i grundskolan att förbättra elevernas kunskaper i matematik.
– Det är orimligt utan bra stöd både i organisationen i skolan och genom stöd från bra material eller forskningsbaserade läromedel som stöttar både elever och lärare. I Sverige har vi ett enormt behov av att utveckla och förstå detta bättre om vi ska öka matematikkunskaperna hos eleverna, säger Andreas Ryve.

Läs mer om Andreas Ryve.